Mieszkańcy ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie mają dość. Po raz kolejny protestowali ws. likwidacji miejsc postojowych [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie mają dość. Po raz kolejny protestowali ws. likwidacji miejsc postojowych [ZDJĘCIA]
Radny Mirosław Arczak rozmawiał z mieszkańcami ul. Iwaszkiewicza
Fot. Cezary Kapłon / Olsztyn.com.pl

We wtorek odbył się kolejny już protest mieszkańców ul. Iwaszkiewicza. Olsztynianie nie zgadzają się na likwidację kilkudziesięciu miejsc parkingowych i pokazali, jak decyzja władz miasta wpływa na bezpieczeństwo dzieci chodzących do Szkoły Podstawowej nr 29.

Mieszkańcy zaprosili lokalne media na spotkanie, które odbyło się pod SP29. Była to ich odpowiedź na pismo wysłane przez prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza przewodniczącemu rady miasta Robertowi Szewczykowi.

Przewodniczący, w imieniu Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Olsztyna, poprosił o informacje dotyczące projektu budowy drogi rowerowej na ul. Iwaszkiewicza.

Prezydent Grzymowicz opisał harmonogram tej inwestycji. Rozpoczął od 2016 roku, gdy w głosowaniu OBO zwyciężył projekt pt. „Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza”.

Rok później miasto zleciło opracowanie dokumentacji pn. „Przebudowa ul. Iwaszkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Tuwima do dz. ew. nr 55/2 w zakresie budowy zatoki autobusowej, budowy dróg (ścieżek) rowerowych i przebudowy ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Rozwiązania projektowe zostały uzgodnione i zaakceptowane zarówno przez wnioskodawcę oraz jednostki i komórki organizacyjne – przyznał prezydent.

W 2018 roku zrealizowano I etap tej inwestycji – z uwagi na ograniczenia budżetu wykonano 180 metrów. W roku następnym ten sam wnioskodawca – poinformował prezydent – wystąpił z wnioskiem o kontynuację projektu. Zespół Koordynujący OBO, analizując projekt, zwrócił uwagę na fakt, że zakres projektu obejmuje teren, na którym mieszkańcy parkują samochody.

– W związku z tym w uzasadnieniu do odwołania wnioskodawcy zobowiązano wnioskodawcę do poinformowania mieszkańców na etapie głosowania, że budowa ścieżki odbędzie się na terenie, gdzie obecnie parkują samochody oraz wprowadzenie do tytułu projektu informacji o likwidacji dotychczasowych miejsc postojowych – wyjaśnił Piotr Grzymowicz.

I dodał: – Na uwagę zasługuje fakt, że co do zasady na tym terenie nie było urządzonych miejsc parkingowych, tylko teren, który mieszkańcy wykorzystywali do parkowania.

Projekt ten („Dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Iwaszkiewicza wraz z likwidacją miejsc postojowych”) uzyskał w 2019 roku 1465 punktów, a jego realizacja nastąpiła rok później (budżet pozwolił na wykonanie 119 metrów).

Prezydent Olsztyna dodał, że obecnie trwa realizacja III etapu inwestycji (193 metry), w tym budowa 9 miejsc postojowych, gdzie do tej pory parkowano ok. 30 samochodów.

Wszystkie etapy budowy ścieżki są oparte na projekcie technicznym, wykonanym w ramach realizacji projektu OBO „Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza” – przyznał Piotr Grzymowicz.

Kilka dni później, bo 22 listopada do Roberta Szewczyka zostało wysłane pismo sporządzone przez mieszkańców ul. Iwaszkiewicza. Argumentowali swoje racje tym, że w pobliżu znajduje się Łynostrada. Mają także wątpliwości co do tego, czy kontynuacja projektu w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest możliwa, ponieważ w par. 1 pkt 1 znajdował się następujący zapis mówiący o „zadaniach możliwych do zrealizowania w ciągu jednego roku”. Nie ma natomiast mowy o możliwości ich „etapowania”.

Raz jeszcze również przypomnę Panu, jak i Państwu Radnym, że mieszkańcy protestują przeciwko likwidacji ogólnodostępnych miejsc postojowych, przez co ok. 500 mieszkańców Olsztyna – Państwa wyborców, pozbawionych zostało lub w dużym stopniu ograniczono im możliwości dojazdu do swoich domów. Dodam, że z miejsc tych korzystali również rodzice dzieci uczęszczających do SP 29. Oni również nie mają obecnie możliwości zaparkowania samochodów, aby móc je bezpiecznie dowieźć i odebrać ze szkoły

– napisał Wojciech Szalkiewicz Robertowi Szewczykowi.

Mieszkańcy ul. Iwaszkiewicza są zdenerwowani. Uważają, że władze miasta rozpoczęły tę inwestycję bez ich zgody.

– Na projekty w OBO głosuję co roku i takiej inwestycji, która miałaby zabrać miejsca parkingowe z tej ulicy, to nie widziałam. Chodnik powinni zrobić nowy. Ścieżka jest tutaj niepotrzebna – powiedziała w rozmowie z nami pani Teresa, mieszkanka ul. Iwaszkiewicza.

I dodała: – Może nasze protesty dadzą komuś do myślenia, kto wpadnie na pomysł, żeby np. miejsca postojowe zrobić za blokiem nr 29.

Pan Marek wyjaśnił, że nie jest to tylko problem mieszkańców, ale także rodziców dowożących dzieci do SP29.

Nie ma obecnie rejonizacji. Ludzie z różnych osiedli przywożą swoje dzieci do tej szkoły. Dzieciaki biegną do szkoły, a oni odjeżdżają. Wcześniej można było się w zatoce zatrzymać, a teraz nie ma gdzie – powiedział w rozmowie z nami pan Marek.

Wyjaśnił, że projekt, który obecnie jest realizowany powstał przeszło 15 lat temu. Został on wysłany do Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada spółdzielcza zaopiniowała ten projekt negatywnie i odesłała go do ratusza.

W tamtym czasie OSM zleciła koncepcję Łynostrady, przesłała ją do ratusza i na jej podstawie powstał projekt, a w końcu Łynostrada, z której cieszymy się wszyscy. Ale realizacja tego projektu na ul. Iwaszkiewicza to nieporozumienie. Nikomu to jest niepotrzebne i nikt tego nie chciał – stwierdził mieszkaniec ul. Iwaszkiewicza.

Nieco światła na tę inwestycję rzucił obecny na spotkaniu z mieszkańcami radny Mirosław Arczak.

– W styczniu tego roku radni, głosami większości, przyjęli wieloletni plan inwestycyjny. Na długiej liście inwestycji była m.in. ta budowa. Nawet jeśli ta inwestycja była przesądzona, to ja nie przestanę oczekiwać, że urzędnicy będą rozmawiali z radą osiedla – powiedział w rozmowie z nami Mirosław Arczak.

Wyjaśnił, że inwestycja na ul. Iwaszkiewicza nie jest realizowana w ramach OBO, tylko z budżetu miasta

To realizacja projektu, który kiedyś powstał w budżecie obywatelskim, ale ten odcinek jest budowany z budżetu miasta. A projekt OBO zakończył się kilkadziesiąt metrów od szkoły.

Mirosław Arczak przyznał, że mieszkańcy upatrują rozwiązania w budowie zatok postojowych. Zauważył, że tu problemem jest ruch między osiedlowy, bo obecnie ul. Iwaszkiewicza pełni funkcję skrótu dla kierowców jadących m.in. z Jarot do centrum.

– Wszyscy powinni korzystać z tras przygotowanych do ruchu dużego: Tuwima, Warszawskiej, Śliwy. Tam są warunki, przejścia z sygnalizacjami, szerokie pasy, zatoki autobusowe.

Przyznał, że rozmawiał z przewodniczącym rady osiedla, który powiedział, że rada stara się od dwóch lat o projekt przebudowy całej ulicy Iwaszkiewicza.

– Od dwóch lat otrzymują informacje, że nie ma środków – wyjaśnił Arczak.

Równolegle do protestów mieszkańcy prowadzą działania formalne. Zbierają dokumenty związane z tą inwestycją: plany, oryginały wniosków złożone do OBO.

Warto, żebyśmy w końcu poznali, kto jest autorem tego pomysłu. Dokumenty staramy się uzyskać za pośrednictwem pani senator Lidii Staroń. Następnie podejmiemy kroki prawne – wyjaśnił w rozmowie z nami Wojciech Szalkiewicz.

Dodał, że drogi są dwie: wejdą na drogę prawną oraz będą starali się o odszkodowania, ponieważ mieszkania straciły na wartości, bo nie ma, gdzie zaparkować.

Według naszej opinii pan prezydent poświadczał w swoich pismach nieprawdę mówiąc przede wszystkim o tym, że to jest inwestycja realizowana w ramach OBO, co nie jest według naszych ustaleń prawdą – przyznał Szalkiewicz.

Przypomnijmy, że konflikt między władzami miasta a mieszkańcami ul. Iwaszkiewicza rozpoczął się po tym, gdy w październiku br. ruszyły prace związane z budową ścieżki rowerowej, tym samym likwidując kilkadziesiąt miejsc parkingowych (Likwidują miejsca parkingowe na ul. Iwaszkiewicza, aby wybudować ścieżkę rowerową).

Mieszkańcy wymienili korespondencję z władzami miasta (Nowe fakty ws. likwidacji miejsc postojowych przy ul. Iwaszkiewicza).

Paweł Sokół powołał się na art. ustawy o samorządzie gminnym.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

– możemy przeczytać w ustawie.

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że likwidacja miejsc parkingowych utrudni życie osobom mieszkającym przy ul. Iwaszkiewicza, ale także służbom ratowniczym i porządkowym. Zaparkowanie w okolicy ww. bloków w dzień jest bardzo trudne, a wieczorem „praktycznie niemożliwe”.

W dodatku mieszkańcy poruszyli temat Łynostrady, która jest oddalona o zaledwie 100 metrów od ul. Iwaszkiewicza.

Budowa nowej trasy rowerowej związanej z likwidacją miejsc parkingowych i za tym idącym utrudnieniem życia mieszkańców, skutkować będzie uniemożliwieniem prawidłowego funkcjonowania (brak możliwości dostarczenia podstawowych produktów do miejsc zamieszkania z powodu braku miejsca do parkowania), co spowoduje znaczne niezadowolenie społeczne – wyjaśnił Paweł Sokół.

Prezydent z kolei odpowiedział, że to mieszkańcy, poprzez OBO, wybrali ten projekt.

To sami mieszkańcy zdecydowali o budowie ścieżki rowerowej, a co za tym idzie częściową likwidacją miejsc postojowych – dodał Piotr Grzymowicz i na zakończenie zachęcił do realizacji własnego projektu w przyszłym roku.

6 listopada lokalni mieszkańcy protestowali na ul. Iwaszkiewicza (Mieszkańcy ul. Iwaszkiewicza: ''Zróbmy w OBO projekt, aby wynieść ratusz z miasta'' [ZDJĘCIA, WIDEO]). Poparł ich prezes Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Jerzy Okulicz.

Koncepcje zagospodarowania były zgłaszane dużo wcześniej i cały kierunek był skierowany na Łynostradę. Z Łynostrady miały być tylko dojazdy do szkoły i dla mieszkańców, żeby mogli tam dojechać. To Łynostrada jest jakby kręgosłupem całego Olsztyna. Ta inwestycja na ul. Iwaszkiewicza to wyrzucenie pieniędzy w błoto – stwierdził prezes Okulicz.

 

Komentarze (48)

Dodaj swój komentarz

 • Zbysio krul baltyckiej 2021-11-23 21:24:57 93.105.*.*
  Hehe po co wam asfalt hehehe kto umi jezdzic i jest dobry szofer ten pojedzie i po ujowym asfalcie heheh
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 6 3
 • Rozsądna Jola 2021-11-23 21:09:31 23.106.*.*
  Jedyna dobra rzecz, która może wyniknąć z tego zamieszania to USPOKOJENIE RUCHU NA UL. IWASZKIEWICZA. Od kilku lat jest to skrót dla pędzących kierowców, którzy omijają korki na Sikorskiego. Widać to na filmikach zamieszczanych przez redakcję (wyprzedzanie bmw i skody na przejściu dla pieszych) Należy zrobić z tej ulicy spokojną osiedlową uliczkę ze spowalniaczami typu berlińskiego, zatokami parkingowymi dla aut, chodnikami i wyniesionymi ponad poziom jezdni przejściami dla pieszych. TYLKO TAKIE KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE ZADOWOLI WSZYSTKICH.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 16 6
 • Dowxcia 2021-11-23 21:04:44 23.106.*.*
  Jak widać po komentarzach to większość mieszkańców i komentujących jest za budową ścieżki rowerowej i chodnika. Pan Wojciech i spółka chyba źle rozegrali swoją "stratę" - zamiast zbudować wspólny front za budowa miejsc parkingowych przez Olsztyńską Spółdzielnię Mieszkaniową to postanowili wytoczyć działa przeciwko 98% mieszkańców którzy na rowerach jeżdżą i z chodnika korzystają a na dodatek przeciwko Urzędowi Miasta. No nie tędy droga, czy nawet ścieżka :)
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 18 10
 • LeKonon 2021-11-23 20:59:33 83.24.*.*
  A ja powiem wam co komentujecie tak: mieszkam na Iwaszkiewicza za biedronka, mam syna teraz maturzysta ma swoj samochod tez ale do podstawowki 29 musialem go wozic, zawiozlem go to ani pod szkola miejsca ani pod domem czesto jak juz wrocilem, moze sie udalo gdzies wcisnac ale teraz powiedzcie jak w tej sytuacji jak rowerowa trase robia to gdzie teraz sie samochody zmeiszcza. A ja powiem tak, kazdy ma w domu 2-3 samochody to 30 miejsc to jedna klatka nie ma miejsc. Komentujacy to chyba tak na ludzka zlosc specjalnie pisza bo sami maja duzo miejsc albo podziemne ale zobaczcie sobie co dzieje sie na miescie no ludzie kochani. Wszedzie pozmniejszali predkosci to ja z mlecznego do pracy na leonharda to czasem i 15 minut zajmuje gdy kiedys ponizej 10 a ile oplaty albo zeby cos zalatwic? najprosciej tylko batem na kierowcow...
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0
 • stan umysłu 2021-11-23 20:37:38 94.254.*.*
  Problemem jest fatalna organizacja ruchu na ścieku ulicznym zwanym Iwaszkiewicza i brak organizacji parkingów przez spółdzielnię. To jest prawdziwe zaniedbanie miasta, że ten niebezpieczny stan wyprzedzania autobusów na przejściach utrwala. To prawdziwe „osiągnięcie” OSM, a nie podpinana pod panów z brzuchami i pensjami po 40 koła - Łynostrada (społeczna z OBO!!) :-) Ale protestujący wiedzą swoje - winna ścieżka rowerowa ^_^
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 11 5
 • nikt ważny 2021-11-23 20:36:59 81.190.*.*
  "W związku z tym w uzasadnieniu do odwołania wnioskodawcy zobowiązano wnioskodawcę do poinformowania mieszkańców na etapie głosowania, że budowa ścieżki odbędzie się na terenie, gdzie obecnie parkują samochody oraz wprowadzenie do tytułu projektu informacji o likwidacji dotychczasowych miejsc postojowych – wyjaśnił Piotr Grzymowicz." To jest sposób zarządzania Olsztynem przez obecnego Prezydenta. Słabe to. Wnioskodawca ma przekazać złe wieści dla sąsiadów parkujących auta. To nie Prezydent nakazał budowę ścieżki rowerowej w miejscu zatoki postojowej. Nie, skąd. To Wnioskodawca. :)))) Śmiechu warte. Inne osiedla nie mogą "wyżebrać" zrealizowania zwycięskiego projektu OBO, a na Iwaszkiewicza chyba Święty Mikołaj funduje, że Wydział Inwestycji ma środki finansowe na likwidację miejsc postojowych i budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej w tym miejscu.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 8 7
 • Mieszkaniec pobliskich bloków 2021-11-23 20:20:51 93.105.*.*
  Przepraszam ale argumenty niektórych mieszkańców to stek bzdur:" Łynostrada wymyślona przez OSM 15 lat temu" podczas gdy to PROJEKT SPOŁECZNY, "mieszkania stracą wartość" wystarczy przejrzeć ogłoszenia sprzedaży mieszkań gdzie bliskość do Łynostrady PODWYŻSZA wartość mieszkań i wynajmu, "ścieżka jest tutaj niepotrzebna" no może dla pani która w życiu nie jeździła rowerem a do piekarni MUSI jechać autem, "ludzie przywożą dzieci do szkoły autem" - a kto im każe? Jak ja byłem mały to sam chodziłem/jeździłem autobusem do szkoły, jak im źle bo nie mają gdzie zaparkować to niech przeniosą dzieci do szkoły z parkingiem (np na ul. Kętrzyńskiego) itp. itd.. Jedno jest pewne - Iwaszkiewicza to skrót dla korków na Sikorskiego i Warszawskiej. Organizacja ruchu jest tu fatalna - brak spowalniaczy, słabej jakości oświetlenie, stary asfalt. Z tym trzeba coś zrobić. ZDZiT niech się weźmie do działania. A wszyscy radni którzy chcą na tym ugrać kapitał niech pokażą jaką mają moc.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 16 5
 • szkut 2021-11-23 20:10:48 31.60.*.*
  proste. sprzedać auta i rowerami jeździć
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 6
 • asda 2021-11-23 19:41:56 88.156.*.*
  Kupując samochód nie kupujecie miejsca parkingowego!
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 15 6
 • Syc 2021-11-23 19:17:57 213.73.*.*
  Jakie odszkodowania, wykupili kiedyś ten teren. Niedaleko jest Łynostrada. Niedaleko jest też ulica Tuwima i inne ulice, po co im Iwaszkiewicza.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 16 3
2147382000
2147382000