Anna Urniaż

Miasto Olsztyn
Ulica Dąbrowszczaków 2
Kod pocztowy 10-539
Telefon 089 527-67-96

Opis:

Adres: 10-539 Olsztyn Dąbrowszczaków 2 Telefon: 089 527-67-96 Sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów.