Tradycja owszem, byle ''z głową''

Święta Wielkanocne związane są z tradycją śmigusa dyngusa. Wielokrotnie jednak oblewanie wodą w Wielkanocny Poniedziałek, związane jest nie tyle z tradycją, co z chuligańskimi wybrykami młodych ludzi.

Olsztyńscy policjanci jak co roku, zwracać będą szczególną uwagę na wybryki chuligańskie młodych ludzi - polegające na oblewaniu przechodniów w sposób, który może wyrządzić krzywdę zwłaszcza osobom starszym i dzieciom.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich młodych ludzi, którzy w lany poniedziałek zamierzają spełniać wielkanocną tradycję i polewać innych wodą, o zachowanie umiaru.

Polewanie wiadrem wody przechodniów, czy osób wsiadających lub wysiadających z autobusów - jest czynem zabronionym. W każdym przypadku policjanci będą wyciągać konsekwencje prawne.

Niepokojącym zjawiskiem jest również rzucanie w przejeżdżające pojazdy woreczkami wypełnionymi wodą, co może stanowić poważne zagrożenie dla kierujących.

Przypominamy, za takie wybryki chuligańskie może grozić kara grzywny.

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 75 § 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości lub swawoli, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 124 § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.Źródło: KWP Olsztyn

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz