Ponad 1 mld zł dla Warmii i Mazur w ramach programu Polski Ład [LISTA PROJEKTÓW]

Ponad 1 mld zł dla Warmii i Mazur w ramach programu Polski Ład [LISTA PROJEKTÓW]
Mateusz Morawiecki ogłosił listę projektów, które zostaną zrealizowane w ramach programu Polski Ład
Fot. Łukasz Kozłowski / Olsztyn.com.pl

W poniedziałek (25 października) prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki odwiedzili województwo warmińsko-mazurskie. W Nidzicy ogłoszono wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład.

W poniedziałek w Nidzicy odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli prezes PiS, Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Polskiego Ładu.

- Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski. To program, który ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, miasteczek, województw, powiatów, gmin – powiedział premier Morawiecki.

Na Warmię i Mazury w ramach rządowego programu trafi ponad 1 mld 12 mln zł, a dofinansowanie otrzymają 132 jednostki samorządu terytorialnego. 471 mln zł zostanie przeznaczonych na infrastrukturę drogową.

Województwo warmińsko-mazurskie przeznaczy środki m.in. na modernizację infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego, rozbudowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ełku, zagospodarowanie brzegu jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi czy rozbudowę układu drogowego przez budowę ul. Plażowej i modernizację ul. Pstrowskiego w Olsztynie. O olsztyńskich inwestycjach informowaliśmy w artykule: Dwie olsztyńskie inwestycje w Polskim Ładzie.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki odwiedzili także Olsztyn, gdzie została odsłonięta tablica poświęcona Grażynie Langowskiej, nauczycielce i działaczce podziemia antykomunistycznego. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński w Olsztynie odsłonili tablicę wybitnej olsztynianki [ZDJĘCIA].

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Pełną listę zatwierdzonych projektów z Warmii i Mazur można zobaczyć poniżej.

Gmina Olecko

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko - 12 089 043,96 zł

Związek gmin Działdowszczyzna

Opracowanie i wykonanie instalacji automatycznych urządzeń gaśniczych w hali sortowni - 1 900 000,00 zł

Zakup ładowarki kołowej - 807 500,00 zł

Gmina Sępopol

Modernizacja 13 odcinków dróg - 7 590 500,00 zł

Gmina Zalewo

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Zalewo - 5 871 000,00 zł

Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - 4 050 000,00 zł

Gmina Banie Mazurskie

Przebudowa drogi gminnej nr 134023N - 2 802 500,00 zł

Gmina Barciany

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity, gmina Barciany - 4 655 000,00 zł

Gmina Barczewo

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - 4 750 000,00 zł

Bartoszyce

Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach - 2 375 000,00 zł

Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowie nowych sieci wodociągowych - 7 030 000,00 zł

Gmina Biała Piska

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Piska - 10 029 679,53 zł

Gmina Biskupiec

Rozbudowa drogi gminnej nr 180071N Biskupiec - Lipinki - 7 091 830,64 zł

Biskupiec

Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej - na potrzeby podtrzymywania tradycji biskupieckiej - 4 500 000,00 zł

Gmina Bisztynek

Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie - 2 610 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych - 5 700 000,00 zł

Gmina Braniewo

Budowa cieci kanalizacyjnej i wodociągowej 3 040 000,00 zł

Gmina Budry

Przebudowa dróg gminnych nr 131043N, 131068N i 131072N, 131048 131049 i 131067 - 4 845 000,00 zł

Gmina Dąbrówno

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno - 805 262,19 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pląchawy na terenie Gminy Dąbrówno - 1 393 709,10 zł

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie - 4 750 000,00 zł

Gmina Dobre Miasto

Budowa PSZOK w Dobrym Mieście - 4 750 000,00 zł

Gmina Dubeninki

Pierwszy w gminie zespół obiektów sportowych dla mieszkańców gm. Dubeninki - 1 142 000,00 zł

Gmina Dywity

Wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dywity poprzez modernizację infrastruktury drogowej - 4 749 050,00 zł

Gmina Działdowo

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, gmina Działdowo - 6 032 598,00 zł

Gmina Dźwierzuty

Budowa przedszkola z dwoma oddziałami przedszkolnymi i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny - 3 351 894,50 zł

Gmina Elbląg

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, ul. Szafirowa - 1 900 000,00 zł

Gmina Ełk

Budowa sali gimnastycznej przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Woszczele - 4 999 999,00 zł

Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie gminy Ełk - 4 750 000,00 zł

Gmina Frombork

Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku - 3 800 000,00 zł

Gmina Gietrzwałd

Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałdu - 12 500 000,00 zł

Gmina Giżycko

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkasach o część dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego - 8 415 000,00 zł

Gmina Godkowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony, gmina Godkowo - 950 000,00 zł

Modernizacja sali gimnastycznej w Godkowie - 756 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny - Swędkowo - 988 000,00 zł

Gmina Gołdap

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi - 6 514 930,22 zł

Gmina Górowo Iławeckie

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wagródka - 8 000 000,00 zł

Gmina Grodziczno

Przebudowa drogi gminnej 183014N Boleszyn - Krzemieniewo - 4 700 000,00 zł

Gmina Gronowo Elbląskie

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie - 9 048 245,50 zł

Gmina Iława

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława - 4 750 000,00 zł

Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Iława - 6 799 977,90 zł

Gmina Iłowo-Osada

Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie - 7 567 878,51 zł

Gmina Janowiec Kościelny

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki, gmina Janowiec Kościelny - 1 852 500,00 zł

Modernizacja sieci dróg gminnych - 3 610 000,00 zł

Gmina Janowo

Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Janowo - 2 375 000,00 zł

Gmina Jedwabno

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno - 580 321,45 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń, Rekownica - 5 530 358,15 zł

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko - 1 816 486,91 zł

Gmina Jeziorany

Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity - 4 500 000,00 zł

Gmina Jonkowo

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jonkowo - 1 425 000,00 zł

Budowa zaplecza sportowego na boiskach gminnych w miejscowościach Wrzesina i Jonkowo - 1 710 000,00 zł

Gmina Kalinowo

Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie - 1 080 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w gminie Kalinowo - 4 465 000,00 zł

Gmina Kętrzyn

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w gminie Kętrzyn - 7 160 000,00 zł

Uporządkowanie sieci wod.-kan. w gminie Kętrzyn - 2 422 000,00 zł

Gmina Kisielice

Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu - 4 999 680,00 zł

Gmina Kiwity

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kiwity, gmina Kiwity, woj. warmińsko-mazurskie - 4 248 565,90 zł

Gmina Kolno

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 1 900 000,00 zł

Gmina Korsze

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Korsze - 5 225 000,00 zł

Gmina Kowale Oleckie

Modernizacja infrastruktury oświatowej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - 4 998 000,00 zł

Gmina Kozłowo

Budowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo - 4 655 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "GÓRKA" w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo - 4 679 694,50 zł

Gmina Kruklanki

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brożówka, gmina Kruklanki - 3 800 000,00 zł

Gmina Kurzętnik

Budowa oświetlenia drogowego w gminie Kurzętnik - 1 638 000,00 zł

Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV 2 565 000,00 zł

Gmina Lelkowo

Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lelkowo - 2 688 500,00 zł

Gmina Lidzbark

Budowa pływalni przy SP nr 2 w Lidzbarku - 4 500 000,00 zł

Gmina Lidzbark Warmiński

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Blanki, gmina Lidzbark Warmiński - 3 591 627,00 zł

Gmina Lubawa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 320 985,77 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 147003N Kazanice - Rodzone w miejscowości Kazanice - 1 235 000,00 zł

Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie gminy Lubawa - 2 190 600,00 zł

Gmina Lubomino

Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie - 1 045 000,00 zł

Gmina Łukta

Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łukta - 6 650 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty – Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty - 1 045 000,00 zł

Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie - 1 575 000,00 zł

Gmina Małdyty

Modernizacja terenu boiska sportowego w Małdytach - 4 050 000,00 zł

Gmina Miejska Braniewo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu MOS - etap I boisko piłkarskie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - 5 000 000,00 zł

Gmina Miasto Elbląg

Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka - 27 000 000,00 zł

Gmina Miasto Ełk

Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ulicy Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) - 27 075 000,00 zł

Gmina Miasto Mrągowo

Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej - 20 540 000,00 zł

Gmina Miejska Bartoszyce

Przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i parku Miejskiego w Bartoszycach - 21 850 000,00 zł

Gmina Miejska Giżycko

Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją - 11 050 000,00 zł

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim - 2 850 000,00 zł

Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim - 2 850 000,00 zł

Przebudowa ul. Słowackiego i drogi wewnętrznej ul. gen. J. Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie Iławeckim - 1 500 000,00 zł

Gmina Miejska Iława

Budowa żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie - 4 999 955,00 zł

Gmina Miejska Kętrzyn

Budowa i przebudowa ulicy Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn - 8 450 000,00 zł

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim z modernizacją stacji uzdatniania wody - 9 310 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. - 4 740 500,00 zł

Gmina Miejska Lubawa

Budowa boiska piłkarskiego w Lubawie - 4 032 880,65 zł

Budowa dróg osiedlowych w Lubawie - 2 792 639,69 zł

Budowa ul. Władysława Asta - etap II i ul. Siostry Antoniny Schneider w Lubawie - 2 388 593,98 zł

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta - 7 600 000,00 zł

Gmina Miejska Ostróda

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie - 4 276 451,70 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie - 10 979 428,30 zł

Gmina Miejska Szczytno

Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno - 5 000 000,00 zł

Gmina Mikołajki

Rozbudowa odcinków dróg gminnych 171004N i 171005N w miejscowości Lubiewo - 4 950 000,00 zł

Gmina Milejewo

Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie - 1 914 045,30 zł

Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo - 213 750,00 zł

Gmina Miłakowo

Budowa sieci wodociągowej o długości 22,6 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18 km na obszarach wiejskich gminy Miłakowo - 5 000 000,00 zł

Gmina Miłki

Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach - 3 780 000,00 zł

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Miłki - 4 940 000,00 zł

Gmina Miłomłyn

Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - 10 115 635,98 zł

Gmina Młynary

Przebudowa i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - 5 000 000,00 zł

Gmina Morąg

Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem - 4 080 000,00 zł

Gmina Mrągowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych w miejscowościach Muntowo, Popowo Salęckie, Zawada - gmina Mrągowo - 4 275 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej oraz stacji podnoszenia ciśnienia w m. Mrągowo, Popowo Salęckie, Szestno, Wyszembork oraz Lasowiec w gminie Mrągowo - 5 225 000,00 zł

Gmina Nidzica

Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - 12 552 428,55 zł

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie - 7 980 000,00 zł

Gmina Olsztyn

Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej w przemysłowej dzielnicy Olsztyna - 4 750 000,00 zł

Rozbudowa układu drogowego przez budowę ul. Plażowej i modernizację ul. Pstrowskiego w Olsztynie - 28 500 000,00 zł

Gmina Olsztynek

Modernizacja ulic: Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztynku wraz modernizacją infrastruktury - 3 300 000,00 zł

Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 – budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku- I ETAP - 13 500 000 zł

Gmina Orneta

Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie) - 4 500 000,00 zł

Gmina Ostróda

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg - 7 714 000,00 zł

Gmina Pasłęk

Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku - 13 402 032,28 zł

Gmina Pasym

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym - 1 980 000,00 zł

Gmina Piecki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przebudową części istniejącej sieci wodociągowej w msc. Nawiady - 5 781 000,00 zł

Przebudowa ul. Polnej w msc. - Piecki 6 909 000,00 zł

Gmina Pieniężno

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pieniężno - 1 429 650,35 zł

Przebudowa dróg w gminie Pieniężno - 2 508 765,38 zł

Gmina Pisz

Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki – Maszty – Zawady - 5 605 000,00 zł

Gmina Płośnica

Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie 2 220 150,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płośnica 2 992 715,65 zł

Gmina Pozedrze

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w wodnościekowa wraz z remontem głównej przepompowni ścieków w Pozezdrzu - 2 849 000,00 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie - 617 000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu - 3 950 000,00 zł

Gmina Prostki

Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Prostkach - 5 100 000,00 zł

Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Prostki - 6 650 000,00 zł

Gmina Purda

Przebudowa drogi gminnej Tękusek - Kaborno w gminie Purda - 4 750 000,00 zł

Gmina Reszel

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia - 7 932 340,25 zł

Gmina Rozogi

Przebudowa dachu z wymianą pokrycia w Szkole Podstawowej w Rozogach - 1 020 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrowy - 1 615 000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi - 1 140 000,00 zł

Gmina Ruciane-Nida

Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego - 2 700 000,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków - 4 230 000,00 zł

Gmina Rybno

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie - 4 270 000,00 zł

Gmina Rychliki

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wysoka, gmina Rychliki - 2 712 995,79 zł

Gmina Ryn

Budowa sieci wod.-kan. z przepompowniami ścieków na działkach nr 379, 376, 359, 357, 10/2, 6, 3,1 oraz modernizacja SUW w Rynie - 5 700 000,00 zł

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy wraz z zagospodarowaniem terenu - 1 275 000,00 zł

Gmina Sorkwity

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Sorkwity - 2 700 000,00 zł

Gmina Srokowo

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srokowie z przebudową systemu grzewczego oraz wykorzystaniem OZE - 4 500 000,00 zł

Gmina Stare Juchy

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło, gmina Stare Juchy - 446 500,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Orzechowo i Królowa Wola, gmina Stare Juchy - 1 235 000,00 zł

Gmina Stawiguda

Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych - 4 905 000,00 zł

Gmina Susz

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piotrkowo - 550 463,51 zł

Rozbudowa głównej przepompowni sieci kanalizacyjnej gminy Susz, położonej przy ul. Iławskiej w Suszu - 2 340 000,00 zł

Gmina Szczytno

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Olszyny, Gawrzyjałki, Lemany, Rudka, Nowe Gizewo, Korpele, Lipowa Góra Zach., Szczycionek - 5 010 899,87 zł

Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku, budowa świetlicy wiejskiej w msc. Lipowa Góra Wschodnia, oraz centrum kulturalno-sportowego w msc. Nowe Gizewo - 2 234 968,37 zł

Gmina Świątki

Świątki Przebudowa czterech dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w miejscowości Świątki - 3 990 000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty gmina Świątki - etap - 3 665 000,00 zł

Gmina Świętajno

Budowa sieci wodociągowej Świętajno Kolonia oraz Rogowszczyzna – Dudki - 3 040 000,00 zł

Modernizacja dwunastu przepompowni ścieków wraz z zakupem sprzętu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji - 1 311 000,00 zł

Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Chełchy, Niemsty, Połom i Świętajno - 1 995 000,00 zł

Świętajno

Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Piasutno - 654 947,15 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno - 2 493 026,81 zł

Gmina Tolkmicko

Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie - 2 700 000,00 zł

Gmina Węgorzewo

Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury (WCK) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji - 8 465 399,73 zł

Gmina Wielbark

Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w mieście Wielbark - 800 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 197035N (Wesołowo - Jankowo - Kucbork) - 760 000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy kolonijnej wsi Wielbark – etap IV - Zadanie 1-3 - 1 120 000,00 zł

Gmina Wieliczki

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko - Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy - 8 550 000,00 zł

Gmina Wilczęta

Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta - 3 800 000,00 zł

Gmina Wydminy

Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost - 9 900 000,00 zł

Gmina-Miasto Działdowo

Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych – etap II - 13 500 000,00 zł

Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami

Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo w celu poprawy efektywności odbioru odpadów - 4 750 000,00 zł

Powiat Braniewski

Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych powiatu braniewskiego - 8 540 500,00 zł

Powiat Działdowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N dr. woj. 544 Kurki – Petrykozy – granica województwa w m. Łążek od km. 0+000 do km 10+407 II etap 4+907 km - 7 600 000,00 zł

Elbląg

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - 10 982 547,00 zł

Powiat Ełcki

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku - 12 325 000,00 zł

Powiat Giżycki

Przebudowa /rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku - 9 025 000,00 zł

Powiat Gołdapski

Przebudowa ulic: Lipowej (4816N ), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi - 9 500 000,00 zł

Powiat Iławski

Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu - 5 000 000,00 zł

Powiat Kętrzyński

Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn - 9 025 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień - 4 750 000,00 zł

Powiat Lidzbarski

Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Lidzbarku Warm. - 2 452 500,00 zł

Powiat Mrągowski

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do 3+300 - 10 972 500,00 zł

Przebudowa dogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I - 4 655 000,00 zł

Powiat Nidzicki

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego - 12 293 000,00 zł

Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki - 1 749 300,00 zł

Powiat Nowomiejski

Budowa drogi powiatowej nr 1273N Ostrowite – gr. woj. (Górale) - 2 857 125,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno - 7 628 500,00 zł

Powiat Olecki

Przebudowa drogi powiatowej 1800N Szwałk - Sokółki - Stożne (dr. kraj. nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki - 4 275 000,00 zł

Powiat Olsztyński

Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 – budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap - 13 500 000,00 zł

Powiat Piski

Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny - DK nr 58 od km 4+950 do km 10+896 - 14 791 500,00 zł

Powiat Szczycieński

Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie - 2 970 000,00 zł

Powiat Węgorzewski

Budowa Sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie - 4 050 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry, gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu - 11 561 500,00 zł

Województwo warmińsko-mazurskie

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo - 28 499 905,00 zł

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście - 4 489 264,50 zł

Związek Gmin Jeziorak

Remont Nawierzchni Drogi w msc. Nowy Folwark - etap I oraz etap II - 2 397 000,00 zł

Komentarze (24)

Dodaj swój komentarz

 • Mieszkaniec 2021-10-28 10:48:03 141.194.*.*
  Czy przedstawiciel miasta lub redakcja może skomenować brak środków na ulice Bałtycka ?
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0
 • Marek 2021-10-27 17:00:23 77.115.*.*
  Zobaczycie Ka$ę $$$$$ jak od dziś Milion Ero kary dziennie będziemy płacić Tylko szkoda że my a nie ci co za to są odpowiedzialni .
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 5 0
 • Kamil baranowski 2021-10-27 10:59:23 92.60.*.*
  o ja pierdziu, Biskupiec 4,5 m na muzeum. to śmierdzi z daleka
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 0
 • Anty ratusz 2021-10-26 22:47:11 37.30.*.*
  Nie dawajcie nic dla grzymowicza bo to roztwoni na te patologiczne tranwaje , tego pana z myślami sabotażowy mi trzeba zatrzymać a nie dawać mu kasę , to tak jak dać kasę na wódkę patologi pisowskiej 500+
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 6 7
 • hje 2021-10-26 22:12:55 79.191.*.*
  Oprócz klasycznego "daj wyborcom ich własne pieniądze, obniżone o zarobek urzędnika" widzę że dorzucają do repertuaru również "zabierz kasę samorządom, i oddaj ją na te same projekty które były planowane, obniżone o zarobek urzędnika na szczeblu centralnym". Elektorat łyknie, że "RZĄD DAŁ", ale nigdy nie zrozumie skąd się to wzięło. W tym kraju nigdy nie będzie lepiej, oprócz matematyki wypadałoby też zrobić obowiązkową maturę z logiki.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 10 0
 • Peło gurom 2021-10-26 21:44:33 5.184.*.*
  My z rzonom halinkom zafsze glosójemy na Piotra gżymowicza. On jako jedyny broni demokracji i pożondku popżez tramwaje i beton. Poza tym tak jak i my, pohodzi ze wsi. Wiwa La rewolusją! Nieh nam rzyje kod i spżedajni sendziowie!
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 9
 • Hmm 2021-10-26 21:37:30 31.0.*.*
  Nie polski ład tylko zwykły polski wał!
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 11 1
 • aza 2021-10-26 20:41:19 83.24.*.*
  Ale miał sen............
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 8 1
 • JANNA 2021-10-26 20:40:54 88.156.*.*
  W Dywitach modernizacja drogi a niektóre wsie kanalizacji nie mają,. Wstyd Wójcie - drogowcu...
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 8 1
 • Stas 2021-10-26 18:53:07 37.30.*.*
  W obietnicach są mocni , no i aby do wyborów
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 17 1