Pola Grunwaldzkie oficjalnie Pomnikiem Historii

Miejsce bitwy z 1410 roku zostało uznane Pomnikiem Historii we wrześniu 2010 roku. Jutro podczas uroczystości w Gnieźnie oficjalnie przyznany zostanie akt nadania.

Organizatorem uroczystości, będącej częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w tym doniosłym wydarzeniu zapowiedzieli między innymi Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu – Piotr Żuchowski, Prymas Polski – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Kowalczyk, a także przedstawiciele Prezydenta RP oraz Sejmu RP. Akt nadania odbierze dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem – Szymon Drej.

 

Pomnik Historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 roku. Do elitarnego grona mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Na prestiżowej liście - prócz Pól Grunwaldzkich - znajduje się między innymi Wzgórze Katedralne we Fromborku (od 1994 roku) oraz Kanał Elbląski (od stycznia 2011 roku).

Źródło: WWiM/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz