Niemal 350 milionów złotych na remonty dróg Warmii i Mazur

Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało prawie 350 mln zł na modernizację i remont dróg. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wojewodami wręczył im symboliczne czeki na dofinansowanie.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki odebrał od premiera Mateusza Morawieckiego symboliczny czek w wysokości 345 324 334, 91 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę, remonty i modernizację dróg lokalnych. Fundusze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozyskane środki mają zapewnić m.in. podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

Źródło: własne/UW w Olsztynie

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz