KANCELARIA ADWOKACKA ADW. TOMASZ BARANIK

Miasto Olsztyn
Ulica Mickiewicza 21/23 lokal 301
Kod pocztowy 10-089
NIP 7391646108
Regon 280487798
Telefon 501427715
Strona www www.kancelariabaranik.pl

Opis:

Głównym celem Kancelarii jest znajdowanie najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów, w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak niemniejszych środków.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze zarówno Klientów indywidualnych, jak i instytucji i przedsiębiorstw, w szczególności w sprawach z zakresu:

prawa administracyjnego

prawa cywilnego

prawa gospodarczego

prawa karnego

prawa pracy

prawa rodzinnego

skarg do Strasburga

funduszy Unijnych

 

Adw. Tomasz Baranik ma uprawnienia zawodowe do prowadzenia wszelkich spraw, w tym do występowania przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Ponadto z racji wiedzy i doświadczenia zawodowego adw. Tomasza Baranik Kancelaria oferuje swoim Klientom obsługę prawną z zakresu pomocy publicznej – w szczególności w sprawach związanych z funduszami unijnymi dla przedsiębiorców.

Kancelaria uczestniczy nie tylko w postępowaniach sądowych, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, wojskowymi, w każdej instancji, ale także zastępuje swoich Klientów przed osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, organami administracji publicznej, bierze także udział w ewentualnych negocjacjach i mediacjach.

Oferta Kancelarii skierowana do instytucji oraz przedsiębiorstw może przybrać charakter od pomocy doraźnej do stałej i kompleksowej obsługi prawnej.

Kancelaria na co dzień współpracuje m. in. z zespołem doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz tłumaczy przysięgłych.

Kancelaria jest w stanie zapewnić obsługę swoich Klientów w większości języków świata.

Ponadto pod potrzeby konkretnych spraw Kancelaria zapewnia swoim Klientom konsultacje oraz dodatkową pomoc niezbędnych specjalistów.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw w regionie warmińsko - mazurskim, jak i poza nim, obejmując swoją właściwością obszar całej Polski.

Kancelaria zapewnia tajemnicę przekazywanych danych i informacji każdemu swojemu Klientowi. Powyższa zasada obejmuje także wszystkich współpracowników Kancelarii.