CHEMITOKS - zwalczanie szkodliwych owadów, gryzoni, odkażanie

Miasto Olsztyn
Ulica Dworcowa 24/19
Kod pocztowy 10-437
NIP 7391156803
Regon 510648812
Telefon 697990687
Strona www www.chemitoks.bo.pl

Opis:

 


CHEMITOKS

  jest profesjonalnym zakładem w zakresie zwalczania: 
- owadów pełzających: karaluchy, mrówki ziemne, faraona, pluskwy, pchły, rybiki cukrowe, szkodników magazynów zbożowych i mącznych, 
- owadów latających: muchy, komary, osy, szerszenie,
- gryzoni: myszy, szczury, nornice,
a także - odkażania piwnic, mieszkań, magazynów, kurników, obór i innych pomieszczeń użytkowych. 


 


Zakład prowadzi działalność od 1998 roku. Jako właściciel zakładu posiadam 18-letnie doświadczenie w wykonywaniu w/w zabiegów. 


CHEMITOKS oferuje swoim klientom kompleksowy i najefektywniejszy program mający na celu eliminację problemu szkodników. (IPM)


IPM - Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami - to program będący kompilacją działań profilaktyczno-higienicznych mających na celu stworzenie warunków jak najmniej korzystnych do bytowania szkodników, monitoringu obecności owadów, gryzoni, ptaków, ciągłej edukacji stron uczestniczących w tym programie, właściwego zarządzania odpadami i utrzymania w odpowiednim stanie obiektów, działań korygujących zmierzających do usunięcia stwierdzonych szkodników i przyczyn ich pojawienia się.


Swoim klientom zapewniam: 
- fachową informację o stosowanych zabiegach, środkach i sposobie ich działania,
- skuteczność i terminowość wykonywanych zabiegów,
- udzielam gwarancji na wykonywane przez zakład usługi.


Środki stosowane w zakładzie CHEMITOKS to produkty dla profesjonalistów zapewniające wysoką skuteczność o długotrwałym i szerokim spektrum działania, praktycznie bezwonne, ulegają biodegradacji i nie kumulują się w środowisku. Preparaty gryzoniobójcze to środki nęcące i mumifikujące padłe gryzonie, nie wywołują odruchu nieufności, pozwalają przy systematycznym wykładaniu na likwidację najbardziej dotkliwych populacji. Wszystkie stosowane przez nas środki posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny i są dopuszczone do szerokiego stosowania przez Ministerstwo Zdrowia.


Firma udziela gwarancji na wszystkie wymienione wyżej usługi.