Atena Policealna Szkoła Zawodowa

Miasto Olsztyn
Ulica Kołłątaja 5/321
Kod pocztowy 10-034
Telefon 895214940
Fax (89)5214940
Strona www www.szkolyatena.pl

Opis:

Atena Policealna Szkoła Zawodowa kształci w wielu atrakcyjnych kierunkach.
Nauka trwa 2 lata. Podstawa przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Matura nie jest wymagana.
Nauka w Szkole w trybie dwuletnim kończy się egzaminem zawodowym i uzyskaniem tytułu technika.
 

Słuchacze, oprócz uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, odbywają praktyki zawodowe.

Szkoła jest bezplatna.
Czy wiesz, że:
Nasi słuchacze czerpią przyjemność z nauki, a twórcza atmosfera na zajęciach sprzyja ich osobistemu rozwojowi zawodowemu
Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną , dynamiczną i twórczą kadrę wykładowców, cenionych pedagogów
Nauczyciele stosują nowoczesne, aktywizujące metody nauczania, wykorzystując najlepsze wzorce kształcenia, odpowiadające standardom europejskim
Uczymy pod potrzeby rynku pracy, dlatego analizujemy lokalny rynek pracy i dostosowujemy naszą ofertę edukacyjną do jego potrzeb.
Galeria
Zamknij Elbląska Uczelnia Humanistyczno Ekonomiczna