Zwolnienie ze składek ZUS – nie dla każdego

Zwolnienie ze składek ZUS – nie dla każdego
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Shutterstock Inc.

Kolejna modyfikacja tzw. „tarczy antykryzysowej 5.0" wprowadza możliwość skorzystania instytucji kultury ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS należnych za okres lipiec – wrzesień 2019. Nie każdy może jednak z niej skorzystać.   

Poprosiliśmy o stanowisko w tej sprawie jedną z głównych instytucji kultury w stolicy Warmii i Mazur, tutejszy Miejski Ośrodek Kultury. Jego główna księgowa, pani Beata Szydlik, wyjaśniła, że zwolnienie ze składek ZUS za okres lipiec – wrzesień 2019 dotyczy tych płatników, których przeważająca działalność wg PKD uwzględniona jest w wykazie kodów uprawniających do tej ulgi. Co prawda kod przeważającej działalności MOK mieści się w tym wykazie, jednak „ulgi  składkowej" nie będzie. Jak się okazuje, MOK nie spełnia bowiem warunku spadku przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych o co najmniej 75%, licząc miesiąc do miesiąca analogicznego roku poprzedniego w żadnym z miesięcy, które mogłyby podlegać zwolnieniu ze składek ZUS.

Zgodnie z informacją przekazaną przez p. Beatę Szydlik: „MOK finansuje swoją działalność z dotacji podmiotowej otrzymywanej corocznie od Organizatora oraz wpływów z własnej działalności gospodarczej w sferze kultury, a także z posiadanego majątku. Jednak własne przychody pokrywają tylko niewielką część ponoszonych kosztów ogółem, a dotacja stanowi podstawowe źródło utrzymania naszej jednostki. Dotacja podmiotowa jest przychodem naszej Instytucji w rozumieniu przepisów podatkowych, jest też przychodem w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że  tak określony przez ustawodawcę warunek uzyskania zwolnienia ze składek ZUS za okres 07-09.2020 jest w praktyce niemożliwy do spełnienia przez Instytucje o specyfice zbliżonej do MOK. Hipotetyczna sytuacja spadku kwoty dotacji Organizatora dla naszej jednostki o 75% w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku oznaczałaby, że nasza Instytucja posiadałaby środki finansowe na swoje funkcjonowanie najdalej do maja 2020. Brak środków na pokrycie sztywnych kosztów oznacza zaś przymusową, przyspieszoną likwidację Instytucji. Paradoksalnie, gdyby nasza instytucja spełniała ustawowy warunek spadku przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych o 75% (np. lipiec 2020 w porównaniu do lipca 2019) wówczas nie kwalifikowałaby się do ulgi w składkach ZUS, gdyż na tym etapie już by nie istniała".

Jak poinformowała w piątek 29 stycznia Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego, już od 1 lutego kolejne branże będą mogły wnioskować o umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowna wypłata świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozwiązanie, to  przewiduje dla firm nowe rozporządzenie Rady Ministrów.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz