Zmiany w ulgach dla pasażerów komunikacji miejskiej. Kto dopłaci do przejazdów?

Od nowego roku wejdą w życie zmiany dotyczące bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Bezpłatne przejazdy zastąpi 98 procentowy rabat. Za bilety - 2 procent kwoty - zapłacą między innymi radni, pracownicy MPK, czy ich rodziny, którzy dotąd podróżowali za darmo.

Obecne ceny biletów za korzystanie z komunikacji miejskiej oraz wysokość zniżek (100% i 50%) ustalone są uchwałą dot. transportu zbiorowego, przyjętą przez Radę Miasta Olsztyna. Uchwała określa także jakie grupy osób mogą korzystać z przejazdów bezpłatnych. 

1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskutek tego od 1 stycznia 2017r. Gmina Olsztyn zobligowana została do wprowadzenia  scentralizowanych rozliczeń  VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

W celu zachowania możliwości pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z transportem miejskim koniecznym staje się wprowadzenie opłat usług transportowych dla wszystkich grup osób korzystających z komunikacji miejskiej, które dotychczas korzystały z pełnego zwolnienia mocą przepisów prawa miejscowego.

Nowa taryfa opłat za komunikację miejską zostanie wprowadzona uchwałą Rady Miasta. Zgodnie z jej założeniami, osobom korzystającym z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie prawa miejskiego, teraz przysługiwać będzie 98 proc. zniżka. Pozostałe 2 proc. będzie pokrywał pasażer korzystający z ulgi. Ze względu na niską cenę biletu (2 proc. ceny normalnego biletu) będą one sprzedawane tylko w formie elektronicznej na okresy minimum 30-dniowe. Warunkiem skorzystania z ulgi 98 % będzie posiadanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej (spersonalizowanej lub na okaziciela).

Wyjątek stanowić będą olsztynianie po 70 roku życia, posiadacze Olsztyńskiej Karty Seniora. W ich przypadku komunikacja będzie bezpłatna, a różnicę w kosztach, w ramach programu senioralnego, pokryje gmina. Podobne plany urzędnicy mają w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Z bezpłatnych przejazdów, jak dotychczas, będą korzystać upoważnieni do tego ustawą. Miasto dołączyło do nich jeszcze pięć grup, które wcześniej korzystały z darmowych przejazdów na podstawie prawa miejskiego. Nadal bezpłatnie mogą podróżować dzieci do lat czterech, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusze Policji oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej. 

Powiększy się także grupa osób upoważnionych do korzystania z  komunikacji miejskiej z 50 proc. zniżką. Od 2018 roku, z ulgi będą mogli korzystać osoby represjonowane z powodów politycznych i działacze opozycji antykomunistycznej. Nowością w taryfie opłat są bilety trzymiesięczne i roczne. Jeśli radni zaakceptują nową taryfę będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku 

Dotychczasowe ulgi ->

Źródło: UM Olsztyna

Komentarze (13)

Dodaj swój komentarz

 • halla 2017-11-17 08:47:42 88.156.*.*
  Członek rodziny MPK - dorosły i dziecko - bezpłatnie. Na bogato. Na koszt reszty mieszkańców.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 0
 • Do Isuru 2017-11-17 08:11:07 213.73.*.*
  Proszę czytać ze zrozumieniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług... Proszę spytać Kaczyńskiego, czemu wszyscy seniorzy muszą kupować miesięczny?
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 1
 • Isruu 2017-11-16 23:36:04 94.254.*.*
  A co z seniorami spoza Olsztyna???? Którzy przyjeżdżają od czasu do czasu i korzystają obecnie bezpłatnie..
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 2 3