Advertisement

Złóż oświadczenie, uniknij kary

Zbliża się koniec stycznia. Dla przedsiębiorców korzystających z koncesji na sprzedaż alkoholu to czas kiedy muszą rozliczyć się z oświadczeń za poprzedni rok oraz ostateczny termin wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na dalszą sprzedaż w swoich lokalach.

Z dniem 31 stycznia 2010 roku, upływa termin składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Przedsiębiorca,  który nie zapłaci za koncesję lub nie złoży oświadczenia w wyznaczonym terminie, straci zezwolenie na sprzedaż.

Dla spóźnialskich informacja:

Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyn parter pok. 24, tel. 89 527 31 11 w. 359.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się:

• na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyn
  Bank PKO SA, I Oddział w Olsztynie, Nr rachunku 12 1240 1590 1111 0000 1465 2369
Opłatę skarbową w wys. 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie
  opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się:
• na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyn
  Bank PKO SA, I Oddział w Olsztynie, Nr rachunku 36 1240 1590 1111 0010 1634 3389
lub w kasach Urzędu Miasta Olsztyn czynnych:
  w poniedziałek w godz. 8.00 – 18,
  we wtorek, środę czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30

Źródło: UM Olsztyn/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Biuro rachunkowe Olsztyn