Umowa najmu miejsca garażowego – wzór z omówieniem

Umowa najmu miejsca garażowego – wzór z omówieniem
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Materiał Partnera

W nowych budynkach deweloperskich standardowym dodatkiem do lokalu zazwyczaj jest miejsce garażowe. Nie zawsze jest ono potrzebne właścicielowi, który może już dysponować własnym niezależnym garażem lub też po prostu nie ma samochodu. W takiej sytuacji może je wynająć, zyskując dodatkowe pieniądze. Jak prawidłowo sporządzić formalną umowę takiego wynajmu?

Umowa wynajmu jako zabezpieczenie interesów

Jednym z problemów, jaki wiąże się z wynajmowaniem ruchomości czy nieruchomości, jest ryzyko, że użytkownik doprowadzi do poważnych zniszczeń i narazi właściciela na straty. Mogą one wynikać z wielu okoliczności, począwszy od zalegania z opłatami lub ich unikania, po fizyczne zniszczenie mienia. W przypadku miejsca garażowego to drugie jest mało prawdopodobne, jednak często dysponowanie takim stanowiskiem nakłada określone obowiązki (np. utrzymanie czystości). Niedopełnienie ich może nieść za sobą przykre konsekwencje dla właściciela ze strony zarządcy budynku.

Aby uniknąć takich nieprzewidzianych sytuacji, nie narazić się na konieczność dochodzenia swoich praw w sądzie lub ponoszenia kosztów, warto zabezpieczyć swoje interesy, spisując odpowiednio przygotowaną umowę, której wzór znajdziesz na stronie https://rankomat.pl/nieruchomosci/umowa-najmu-miejsca-garazowego.

Elementy umowy najmu miejsca garażowego (garażu)

Prawidłowo sporządzona umowa powinna zawierać pięć części.

Dane osobowe, pozwalające zidentyfikować strony umowy

W części wstępnej umieszcza się informacje o stronach umowy. Są to dane takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, PESEL oraz NIP i REGON, jeśli umowę zawierasz z przedstawicielem firmy.

Opis lokalizacji miejsca garażowego

Po przedstawieniu stron umowy w czterech kolejnych paragrafach umieszcza się informacje dotyczące przedmiotu i zasad jego użytkowania. W paragrafie pierwszym powinna się znaleźć lokalizacja miejsca garażowego włącznie z jego opisem (powierzchnia, numer stanowiska, wyposażenie dodatkowe).

Oświadczenie właściciela o udostępnieniu miejsca garażowego

W drugim paragrafie właściciel zamieszcza oświadczenie o udostępnieniu miejsca garażowego w określonej wcześniej lokalizacji ze wskazaniem daty tego udostępnienia. W tej części warto też zamieścić klauzulę o zakazie udostępniania stanowiska osobom trzecim.

Kwestie finansowe

Wynajem jest formą transakcji, w której jedna ze stron osiąga zyski finansowe. Dlatego umowa powinna zawierać zapis dotyczący zasad wnoszenia opłat, zarówno tych dotyczących praw do użytkowania jak i związanych z najmem. Ten paragraf musi precyzyjne regulować kwestie wnoszenia opłat, z podaniem dat skrajnych, numerów kont czy też zasad płatności gotówką.

Okres trwania umowy i zasady jej wypowiedzenia

W ostatniej części umowy jest niezbędne wskazanie czasu trwania umowy. Wynajem najlepiej rozpoczynać od krótkiego okresu, aby zweryfikować solidność najemcy. W tym paragrafie powinny się znaleźć daty skrajne trwania umowy oraz ewentualna klauzula o możliwości jej przedłużenia. Należy też umieścić zasady wypowiedzenia przez każdą ze stron oraz listę sytuacji, w jakich może ono nastąpić.

Prawidłowo sporządzona umowa powinna też zawierać datę i miejsce jej przygotowania oraz odręczne podpisy obu stron. Jeśli miejsce garażowe lub garaż są ubezpieczone, w dokumencie powinny się też znaleźć informacje na temat osoby odpowiedzialnej za wykupienie polisy. Natomiast wnoszenie opłat możesz dokumentować wyciągiem bankowym lub fakturą.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz