Śmierć trzech pracowników w zakładzie pracy pod Szczytnem. Sąd umorzył sprawę

Śmierć trzech pracowników w zakładzie pracy pod Szczytnem. Sąd umorzył sprawę
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Archiwum Olsztyn.com.pl

Sąd Rejonowy w Szczytnie wyrokiem z 16 czerwca warunkowo umorzył postępowanie karne wobec trzech mężczyzn oskarżonych w sprawie wypadku w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Świętajno, w którym zginęły trzy osoby. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Akt oskarżenia w tej sprawie 31 marca 2020 r. wpłynął do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło 25 sierpnia 2017 r. w miejscowości Długi Borek w gminie Świętajno, na terenie zakładu zajmującego się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Według ustaleń prokuratora, zatrudniony na stanowisku brygadzisty Mirosław W., nie mając odpowiedniego przeszkolenia oraz wobec braku w zakładzie procedury pobierania próbek surowca ze zbiorników, w godzinach porannych miał polecić jednemu z pracowników pobranie takiej próbki. Pracownik, wykonując tę czynność, nie posiadał na sobie żadnych odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zaraz po zejściu do zbiornika stracił przytomność.

Mirosław W. miał też akceptować i nie przerwać zejścia do wnętrza zbiornika dwóch kolejnych mężczyzn, innych pracowników, którzy podjęli próbę wydostania ze zbiornika pokrzywdzonego.

W rezultacie w zdarzeniu tym zginęły trzy osoby. Przyczyną ich nagłej i gwałtownej śmierci było ostre zatrucie siarkowodorem, którego stężenie wewnątrz zbiornika przekraczało dopuszczalne normy.

Mirosław W. został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci trzech osób.

Aktem oskarżenia objęci zostali także dyrektor zakładu Dariusz Ś. oraz zatrudniony w tym zakładzie na stanowisku specjalisty BHP Radosław G. Na obu mężczyznach ciążył zarzut niedopełnienia obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych w zakładzie pracowników.

Oskarżeni odpowiadali przed sądem z wolnej stopy. Na rozprawie 18 stycznia 2021r. na wniosek obrońców trzech oskarżonych, przy braku sprzeciwu oskarżycieli posiłkowych, ich pełnomocnika i prokuratora, sprawa została skierowana do mediacji.

W toku mediacji przeprowadzonej z udziałem trzech oskarżonych reprezentowanych przez obrońców oraz trzech oskarżycielek posiłkowych – córki i żon zmarłych pokrzywdzonych reprezentowanych przez pełnomocnika – zostały zawarte ugody. Na podstawie zawartych ugód oskarżeni zobowiązali się do zapłaty na rzecz oskarżycielek posiłkowych kwot po 1000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Mirosława W., kwot po 44 000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Dariusza Ś. i kwot po 5000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Radosława G.

Na kolejnej rozprawie (31 maja 2021r.) trzej oskarżeni i ich obrońcy złożyli wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania. Obecni na rozprawie oskarżycielka posiłkowa i pełnomocnik pozostałych oskarżycielek posiłkowych oraz prokurator nie sprzeciwili się temu wnioskowi.

W związku z tym sprawa została skierowana na posiedzenie w przedmiocie rozważenia możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Posiedzenie odbyło się 16 czerwca 2021r. Obecni na nim oskarżeni, ich obrońcy oraz pełnomocnik oskarżycielek posiłkowych zgodnie wnieśli o warunkowe umorzenie postępowania, natomiast prokurator sprzeciwił się temu wnioskowi.

Jeszcze w tym samym dniu, tj. 16 czerwca, Sąd Rejonowy w Szczytnie wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec trzech oskarżonych, obciążając ich poniesionymi przez oskarżycielki posiłkowe wydatkami oraz kosztami sądowymi.

- Sąd wydał takie orzeczenie, ponieważ uznał, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki pozwalające na zastosowanie wobec oskarżonych instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Mianowicie, warunkowe umorzenie postępowania można stosować, gdy wina sprawców i społeczna szkodliwość popełnionych czynów nie są znaczne, okoliczności popełnienia tych czynów nie budzą wątpliwości, a postawa sprawców i ich dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że pomimo umorzenia postępowania będą oni przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełnią przestępstwa. Przy czym Sąd miał na uwadze również ustalenia ugód zawartych w tej sprawie w postępowaniu mediacyjnym – informuje sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Do Sądu nie wpłynął jeszcze wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia tego orzeczenia.

Czytaj również:

Tragiczny wypadek w pracy. Trzech mężczyzn zginęło w maszynie do utylizacji

2147382000

Komentarze (2)

Dodaj swój komentarz

  • gość 2021-06-21 08:42:15 5.184.*.*
    a za 500 tys można kupić mieszkanie od dewelopera, lub załatwić umorzenie śmieci 10 osób we własnej firmie.
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 0
  • gość 2021-06-21 08:40:27 5.184.*.*
    50 tysięcy za życie męża czy ojca, tanio
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 2 0