Sąd Okręgowy w Olsztynie przyznał postojowe przedsiębiorcy z branży fitness, który nie osiągał przychodów

Sąd Okręgowy w Olsztynie przyznał postojowe przedsiębiorcy z branży fitness, który nie osiągał przychodów
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Shutterstock Inc.

W sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie przedsiębiorca odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który odmawiał mu prawa do świadczenia postojowego z uwagi na fakt, iż nie nastąpił 15% spadek przychodu z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe.

Przedsiębiorca z branży fitness bowiem w obu tych miesiącach nie uzyskał żadnego przychodu (innymi słowy w każdym z tych miesięcy przychód wynosił 0 zł).

Sąd Okręgowy w Olsztynie zwrócił uwagę, że w przedmiotowej sprawie ważna jest nieliteralna interpretacja art. 15zq ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) co wykładnia celowościowa, odwołująca się do skutku, jaki ma osiągnąć ten przepis. Sąd interpretując przepisy mające zastosowanie w przedmiotowej sprawie, wskazał, że wziąć należy pod uwagę także przepisy wykonawcze, które zakazywały stronie prowadzenia działalności gospodarczej i uniemożliwiające przedsiębiorcom uzyskanie przychodów. W efekcie zmienił on decyzję organu rentowego i przyznał przedsiębiorcy prawo do świadczenia postojowego.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił uwagę na przedmiotową kwestię już w swoim wniosku z 15 kwietnia 2020 roku o wydanie objaśnień prawnych, gdzie wskazał, iż przedsiębiorcy, którzy „w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe nie uzyskali żadnego przychodu, nie powinni być pozbawieni prawa przyznania oraz wypłaty świadczenia".

Od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie przysługuje stronom apelacja.

Tagi: ZUS biznes

Komentarze (2)

Dodaj swój komentarz

  • Greg 2020-11-08 18:08:13 107.181.*.*
    ZUS na polecenie rządowych qrew na pewno od tego wyroku się odwoła…
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 4
  • Tamara Twardodupcewa 2020-11-08 14:10:01 156.67.*.*
    W Olsztynie w dalszym ciągu tradycyjnie nikt nie wyzdrowiał, mimo iż przybywa zakażonych. Ponawiam apel do redakcji, by zdecydowali się wyjaśnić tę kwestię, popytać odpowiednie urzędy i organy.
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 3