Rozmowy zakończone sukcesem

Kilkutygodniowe negocjacje pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a dwunastoma szpitalami powiatowymi zakończyły się sukcesem. Dyrektorzy placówek zgodzili się na propozycje złożone im przez NFZ w grudniu 2009 roku.

Przez kilka tygodni zarówno Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ, jak i placówki zdrowia były nieugięte. Dyrektorzy 12 szpitali powiatowych nie zgadzali się na zmniejszenie  o 4-10 procent wartości tegorocznych kontraktów, natomiast NFZ twierdziło, że nie ma możliwości przyznania lecznicom dodatkowych pieniędzy. Wszystko wskazywało na to, że będzie musiał zostać rozpisany konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane przez niektóre szpitale powiatowe z naszego regionu.

W piątek dyrektorzy szpitali w Działdowie, Węgorzewie, Giżycku, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Piszu, Olecku, Szczytnie, Dobrym Mieście, Bartoszycach, Biskupcu i Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku podpisały kontrakty z NFZ. Wszystkie placówki zgodziły się na propozycje złożone jeszcze w grudniu 2009 roku.  Do podpisania umów przyczyniła się pisemna deklaracja o wypłacie dodatkowych pieniędzy w razie zwiększenia się wpływów ze składki zdrowotnej.

- Cieszę się, że mimo trudnych warunków strony doszły do porozumienia. Wymagało to dobrej woli ze strony dyrektorów szpitali, którzy walczyli o lepszy dostęp do usług zdrowotnych dla swoich pacjentów. Teraz pozostaje nam wspólne i aktywne zabieganie o dodatkowe środki dla Warmińsko-Mazurskiego NFZ, które umożliwią poprawę warunków leczenia mieszkańców naszego regionu – komentował po spotkaniu Marszałek Jacek Protas, który aktywnie uczestniczył w negocjacjach.

Źródło: Własne/ Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz