Rektorzy w Olsztynie

O studentach, ich prawach i obowiązkach oraz rekrutacji rozmawiają w Olsztynie rektorzy polskich państwowych szkół wyższych. Seminarium zespołu bolońskiego rektorów polskich odbywa się po raz trzeci.

Rektorzy szukają odpowiedzi na pytanie, czy absolwenci szkół średnich mają równe szanse zdając egzaminy na studia. Za każdym razem konstruowany jest wspólny głos w sprawach związanych ze szkolnictwem wyższym, który to głos ma później znaczenie na przykład przy tworzeniu ostatecznego kształtu ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziś podniesiono kwestię miejsca studentów na uczelniach wyższych, w jakim stopniu powinni mieć wpływ na funkcjonowanie i wizerunek uczelni, a także na jakich zasadach powinna odbywać się rekrutacja, tak by była sprawiedliwa. Czy konieczny jest specjalny zapis w nowej ustawie i jaki kształt powinien przyjąć. A wszystko to w zgodzie z deklaracją bolońską, wspólną dla państw członkowskich Unii Europejskiej określającą zasady istnienia i współpracy uczelni wyższych w Unii Europejskiej.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz