Prezydent Piotr Grzymowicz z wotum zaufania i absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu

Prezydent Piotr Grzymowicz z wotum zaufania i absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Archiwum Olsztyn.com.pl

Radni podczas środowej sesji zatwierdzili sprawozdanie finansowe budżetu miasta za 2018 rok, a także udzielili wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi. W obu przypadkach 17 radnych było za, 7 przeciw a jeden nie oddał głosu.

Upał na zewnątrz przełożył się na rozgorączkowane dyskusje w sali sesyjnej rady miasta. Miejscy rajcy wypowiadali się na temat stanu finansów Olsztyna. Raport przygotowali urzędnicy. Liczy on niecałe 380 stron i są na nim wyszczególnione informacje dotyczące działania samorządu w zeszłym roku.

Ewaluacje strategii rozwoju miasta dokonujemy rokrocznie i przedstawiamy jej wyniki. W strategii rozwoju były przygotowane wszystkie analizy SWOT i dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania wniosków i przygotowujemy się do nowej strategii – powiedział prezydent Piotr Grzymowicz.

Wśród najważniejszych założeń, realizowanych w 2018 roku było m.in. kontynuowanie modernizacji układu drogowego i komunikacji publicznej, dalszą rewitalizację przestrzeni publicznej, w tym realizację projektu Łynostrady. W dodatku warto wspomnieć stworzeniu miejskich plant, przebudowie terenów przy „Górce Jasia” czy rozpoczęcie rewitalizacji przestrzeni przy Muzeum Nowoczesności. Inwestycje drogowe to m.in. budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego czy przebudowa ul. Partyzantów.

Budżet za 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną a także Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przeciw byli radni opozycji.

Nasza opinia jest negatywna. Przypominam, że głosowaliśmy przeciwko przyjętemu budżetowi za 2018 rok. Musiałbym wymieniać te same uwagi, które miałem w grudniu. Czekają nas dwie poważne inwestycje. Jedna już prawie się ziszcza, za blisko 3 mld zł będzie budowana tu spalarnia śmieci. Odwlekana jest druga inwestycja pana prezydenta, bo pan prezydent nie ma na to pieniędzy. Emitowane są nowe obligacje komunalne. Staczamy się po równi pochyłej. Powiem dosadniej, absolutnie nie aprobuję tej polityki. Opisałbym to jako stan przedzawałowy – powiedział Jarosław Babalski, radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Inaczej widzą to radni koalicji rządzącej. Łukasz Łukaszewski stwierdził, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz budżetu miasta, który jego zdaniem jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i statutem.

Nic nie wskazuje, żeby budżet był źle wykonany. Środki w budżecie na zrealizowanie przedsięwzięć są niewystarczające. Dlatego nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich inwestycji, które zaplanowaliśmy – dodał radny Łukasz Łukaszewski z Klubu Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Do słów radnego Jarosława Babalskiego odniósł się także prezydent. Powiedział, że blisko 3 mld zł przeznaczonych na ekociepłownię są to całkowite koszty budowy i użytkowania obiektu rozłożone na 25 lat i pokryje je partner inwestycyjny. Zaapelował także do radnych opozycyjnych, aby wszyscy działali razem dla dobra miasta.

Opozycja cieszy się, kiedy nie jesteśmy w stanie zrealizować takich czy innych projektów. Mnie to nie cieszy. Jesteśmy od tego, żeby realizować strategie, projekty, budżet. Proszę żebyśmy działali w jednym kierunku, bo chodzi o rozwój miasta – powiedział Piotr Grzymowicz.

Prezydent otrzymał wotum zaufania, zostało mu też udzielone absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu. W obu przypadkach 17 radnych było za, 7 przeciw a jeden nie oddał głosu.

Komentarze (13)

Dodaj swój komentarz

  • Janusz Pisiewicz 2019-06-26 17:24:01 213.184.*.*
    Póki pomników i ulic słusznych w formie i treści nie postawim, miasto to w poniewierkę oddane będzie, imię jego zapomniane zostanie a kości bieleć będą w słońcu po świecie całem. Amen.
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 19 7