Poparcie Olsztyna dla Łucka

Władze i radni Olsztyna skierowali do Łucka na Ukrainie specjalną odezwę. To odpowiedź na przesłaną do Olsztyna uchwałę Rady Łucka, w której poparto opozycyjnego kandydata na prezydenta Wiktora Juszczenkę.

Władze Olsztyna są zaniepokojone sytuacją na Ukrainie i w bliźniaczym Olsztynowi, Łucku – czytamy w odezwie. „Wyrażając poparcie waszych demokratycznych dążeń mamy nadzieję, że uda się to przeprowadzić w sposób pokojowy tak jak to obserwujemy od kilku dni. Jesteśmy pod wrażeniem mądrości obywateli Ukrainy i ich konsekwencji w dążeniu do uzyskania prawa do decydowania o własnym losie oraz stosowania demokratycznych zasad funkcjonowania państwa” - napisali w specjalnym liście do mieszańców Łucka prezydent Olsztyna i miejscy radni. Zdaniem Stefana Migusa, przewodniczącego olsztyńskiego Oddziału Związku Mniejszości Ukraińskiej, mieszkańcom Łucka przyda się takie moralne wsparcie. List do Łucka zawiezie specjalna delegacja mniejszości ukraińskiej z Warmii i Mazur.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz