Pod Olsztynem powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe. Miliony dla województwa na ochronę przyrody

Pod Olsztynem powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe. Miliony dla województwa na ochronę przyrody
Fot. stawiguda.pl

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził we wtorek listę projektów wybranych do dofinansowania z osi „środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów“ na działania służące ochronie różnorodności biologicznej. Dzięki dotacjom pod Olsztynem powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe.

- To ważne działania z punktu widzenia środowiska naturalnego w naszym regionie, jego różnorodności i unikalności – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Ich celem jest m.in. tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, tworzenie ogrodów botanicznych i eko-parków, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych, a także ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków i właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Kwota alokacji w ramach działania wynosi ponad 151 mln zł. Do chwili obecnej zawarto 45 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ponad 120 mln zł.

Duża część śrdków trafi do gminy Stawiguda.

- Nasz projekt „Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda” otrzyma dofinansowanie w wysokości 12 900 934,14 zł z działania 5.3. Ochrona Różnorodności Biologicznej w ramach RPO Warmii i Mazur 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 15 mln zł. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, dzięki którym udało nam się odnieść ten sukces. Przed nami jeszcze dużo pracy zanim będziemy się cieszyć zrealizowanymi inwestycjami, ale pierwszy sukces już mamy – skomentował Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

Za przyznane środki w gminie powstaną kolejne ścieżki rowerowe, m.in. wzdłuż ul. Bartąskiej oraz zostaną zrealizowane projekty ekologiczne, które mają podnieść walory rekreacyjne regionu.

Część pieniędzy zostanie przeznaczona na rewitalizację terenu wzdłuż schodów prowadzących od ronda w Bartągu do szkoły podstawowej.

W ubiegłym roku gmina Stawiguda w ramach ochrony bioróżnorodności regionu otrzymała około 6,6 mln zł do projektu, którego wartość oszacowano na 7,7 mln zł. Dzięki czemu możliwe będzie utworzenie kilkunastu tras rowerowych.

W tym roku przewidziano utworzenie m.in. ścieżki rowerowej i traktu pieszego, łączącego Bartąg z Bartążkiem i Bartąg z Rusią, traktu pieszo-rowerowego, łączącego Wymój ze Stawigudą, traktu pieszego z elementami edukacji ekologicznej w Rusi, szlaku przy ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie oraz wybudowanie aromaparku w Bartążku.

Inne projekty z Warmii i Mazur z dofinansowaniem to:

- gmina Iłowo-Osada - ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych, wartość – 1,2 mln zł, dofinansowanie – 1 mln zł,

- Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000 - jezioro Kośno - ochrona siedlisk przed degradacją, wartość – 2,3 mln zł, dofinansowanie – 1,9 mln zł,

- gmina Ruciane-Nida - kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych, wartość – 3,6 mln zł, dofinansowanie - 3 mln zł,

- gmina Piecki – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego, wartość – 5,7 mln zł, dofinansowanie – 4,8 mln zł,

- gmina Nowe Miasto Lubawskie - budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo, wartość – 5,6 mln zł, dofinansowanie – 4,7 mln zł.

Trudny czas pandemii dodał nam nowych zadań, co nie oznacza, że inne sprawy poszły w odstawkę. Dzięki dużemu...

Opublikowany przez Michał Kontraktowicz Wójt Gminy Stawiguda Poniedziałek, 15 lutego 2021

Komentarze (14)

Dodaj swój komentarz

2147382000