Dziś jest: 25.04.2024
Imieniny: Jarosława, Marka
Data dodania: 2024-02-21 14:00
Ostatnia aktualizacja 2024-02-22 11:51

Redakcja

„Odkryj Szlak Świętej Warmii”. Przedstawiamy regulamin konkursu [WIDEO]

„Odkryj Szlak Świętej Warmii”. Przedstawiamy regulamin konkursu [WIDEO]
Konkurs filmowy ma na celu wyróżnienie i promocję Szlaku Świętej Warmii
Fot. Powiat Olsztyński

Niedawno na portalu Olsztyn.com.pl informowaliśmy o organizowanym przez nas konkursie filmowym, mającym na celu odkrycie piękna warmińskich zakątków. Przedstawiamy szczegółowy regulamin, określający zasady wzięcia udziału w konkursie. Już od dziś czekamy na Wasze zgłoszenia!

reklama

Regulamin konkursu „Odkryj Szlak Świętej Warmii” [Odkryj piękno Szlaku Świętej Warmii! Weź udział w konkursie]

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady konkursu filmowego pt. „Odkryj Szlak Świętej Warmii” , który ma na celu wyróżnienie i promocję Szlaku Świętej Warmii.

 2. Organizatorem Konkursu jest Portal Olsztyn.com.pl przy współpracy Starostwa Powiatowego w Olsztynie, zwany dalej „Organizatorem”.

 3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Założenia organizacyjne

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 2. Konkurs jest jednoetapowy.

 3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu maksymalnie 60-sekundowego dzieła filmowego, zwanego dalej „Utworem”, które w interesujący sposób przedstawi wybrane atrakcje Szlaku Świętej Warmii.

 4. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu dowolnego urządzenia, zapisany w jakości HD i formacie pionowym.

 5. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika.

 6. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator.

 7. Utwory należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: [email protected] z dołączeniem opisu wybranych atrakcji oraz danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu).

 8. Przesłanie Utworu jest równoznaczne z akceptacją możliwości wykorzystania go (w postaci kompilacji, modyfikacji itd.) przez portal Olsztyn.com.pl oraz inne serwisy promujące Szlak Świętej Warmii.

 9. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Utworów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

 10. Terminarz:

 • przyjmowanie Utworów: 21 lutego - 31 marca 2024 r.

 • ocena materiałów przez Organizatora i wręczenie nagród – 5 kwietnia 2024 r.

Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Uczestnik zgłaszając Utwór do Konkursu oświadcza, że:

  a) ma pełne prawo do rozporządzania Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich;

  b) osoby utrwalone w Utworze wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym na umieszczenie go w Internecie.

 2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wobec Organizatora, a w powstałych w związku z Utworem i zawartych w nim treści, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie (w tym przetwarzanie w postaci, np. dodania innych elementów wideo, audio, napisów, etc.) przez Organizatora Utworem na wszystkich polach eksploatacji, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód.

Kryteria oceny i nagrody

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Organizatora, a także w wyniku internetowego głosowania.

 2. Organizator weźmie przy ocenie pod uwagę następujące kryteria:

  a) zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu;

  b) wartość merytoryczną utworu;

  c) oryginalność podejścia do tematu i pomysł;

  d) wartość artystyczną i techniczną Utworu.

 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz kanałach społecznościowych Organizatora, najpóźniej do 5 kwietnia 2024 r.

 4. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród.

 5. Laureaci Konkursu otrzymają wyróżnienia w postaci: książek dotyczących Szlaku Świętej Warmii – w przypadku umieszczenia Utworu na stronie internetowej Organizatora; oraz trzy nagrody główne, odpowiednio:

  - miejsce III - voucher podarunkowy dla czterech osób na Family Day w Osadzie Warmińskiej - Hotelu Bajkowy Zakątek w Guzowym Piecu;

  - miejsce II - weekend dla dwóch osób w DK Apartamenty w Olsztynie oraz Family Day w Osadzie Warmińskiej - Hotelu Bajkowy Zakątek w Guzowym Piecu;

  - miejsce I - weekend dla dwóch osób w Hotel**** Azzun Orient SPA & Wellness w Kromerowie oraz voucher podarunkowy dla czterech osób na Family Day w Osadzie Warmińskiej - Hotelu Bajkowy Zakątek w Guzowym Piecu.

 6. Nagrody główne w postaci voucherów zwycięzcy otrzymają drogą mailową.

 7. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/ wyróżnień.

Przetwarzanie danych osobowych

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu oraz pozostałych terminów, wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także prawo opublikowania Utworów w całości lub we fragmentach w Internecie lub w inny sposób.

 2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia Laureatów.

 3. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany w mediach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.

Dodatkowo, preferowaną przez nas formą przesyłania Waszych 60-sekundowych dzieł filmowych, jest skorzystanie, np. z platformy WeTransfer, która pozwala na wygenerowanie linku, odsyłającego do pliku.

Aby w najprostszy sposób stworzyć ciekawą rolkę, składającą się z kilku bądź kilkudziesięciu ujęć, proponujemy użycie łatwej w obsłudze aplikacji LightCut (dostępnej zarówno dla posiadaczy Androida, jak i systemu iOS), przy pomocy której, jednym kliknięciem będziecie w stanie zmontować oryginalny filmik (przykładem niech będzie nagranie pod artykułem). 

Czekamy na Wasze zgłoszenia, powodzenia!

Komentarze (3)

Dodaj swój komentarz

 • powiatowy 2024-03-08 08:28:24 5.173.*.*
  Zgadzam się w zupełności z MŁODA1. Jednym z poważniejszych problemów powiatu olsztyńskiego jest koszmarny stan dróg. Prowadzone inwestycje w ich modernizację to zaledwie kropla w morzu potrzeb, a to co jest wyremontowane to po roku, dwóch latach nadaje się do naprawy. Jeśli chcesz pan, panie Abako wygrać kolejne wybory to zajmij się opracowaniem dobrej (przemyślanej) strategii naprawy dróg, ich przyzwoitego utrzymania i źródeł ich finansowania. Pańska kadencja dobiega końca - niestety, upłynęła ona pod znakiem braku jakiegokolwiek planu działania, dziurawych dróg, dziadowania i skomlenia o forsę z budżetów gmin i braku kompetencji zatrudnianych w powiecie osób.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0
 • Serwis Olsztyn 2024-02-22 00:18:35 46.205.*.*
  O Warmio moja miła, rodzinna ziemio ma. Tyś mnie do snu tuliła, miłością pierś ma drga. E - Zdradziecko byłaś wzięta, bo chytry był nasz wróg . Olsztyński zamek stary krzyżactwa mieści ród..
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 5 0
 • MŁODA1 2024-02-21 17:08:44 94.254.*.*
  Szlak św. Warmii to w zamyśle pana starosty Andrzeja Abako prosta droga do fotela radnego powiatu olsztyńskiego a chwilę potem ponownie na fotel starosty. Pan Abako jedzie na tym gniocie jak na przysłowiowej kobyle. Myślę, że tematyka małych ojczyzn już się nam przejadła. Jest to odsmażanie schabowego kotleta. Panie Abako. Przedstaw pan tak po ludzku program co zrobisz jako radny i ewentualnie jakie na najbliższe 10 lat ma plany starostwo. Przecież tego oczekujemy od kandydatów na stanowiska w samorządach, a nie ględzenie o popierduszkach. Inaczej ta droga doprowadzi pana na manowce, czytaj .. przestanie być Pan starostą.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 0

www.autoczescionline24.pl