Advertisement

Kredyt hipoteczny do 300 tysięcy złotych – gdzie wziąć?

Kredyt hipoteczny do 300 tysięcy złotych – gdzie wziąć?
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Materiał Partnera

Kredyt hipoteczny to poważne, zwykle wieloletnie zobowiązanie finansowe, które będzie ciążyć na budżecie domowym klienta przez nawet 30 lat. Dlatego ważne jest, aby dobrze porównać ze sobą oferty kredytów hipotecznych i zaciągnąć zobowiązanie w banku, który zaoferuje najkorzystniejsze dla kredytobiorcy warunki.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie wziąć kredyt hipoteczny do kwoty 300 tys. zł, musisz w pierwszej kolejności rozeznać się w rynku i sprawdzić, czy w ogóle masz odpowiednio wysoką zdolność kredytową, aby móc pozwolić sobie na takie zobowiązanie finansowe. Kredyt hipoteczny można zaciągnąć w wielu czołowych bankach w Polsce, o ile spełnia się założone z góry warunki kredytowania. Wybór najatrakcyjniejszej oferty kredytu może być trudny. Dlatego z pomocą przychodzi porównywarka kredytów hipotecznych - Totalmoney.pl, agregująca wszystkie aktualne oferty banków.
 
Kredyt z solidnym zabezpieczeniem
 
Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest jego przeznaczenie oraz zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości mieszkalnej. Na ogół hipoteka ustanawiana jest na kupowanej nieruchomości.
 
Jest to tak solidne zabezpieczenie, że banki są skłonne do udzielania kredytów hipotecznych z niższym oprocentowaniem niż to, które oferowane jest np. przy kredytach gotówkowych, nieposiadających takiego zabezpieczenia. Hipoteka jest ograniczonym prawem do nieruchomości i podlega wpisowi do księgi wieczystej. Jeśli kredytobiorca przestałby spłacać zaciągnięty przez siebie kredyt, w dowolnym czasie, bank może dochodzić swoich wierzytelności z nieruchomości poprzez jej sprzedaż. Dzieje się to jednak niezmiernie rzadko.

Dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytu
 
Nie tylko hipoteka zabezpiecza interesy banku przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Na ogół potrzebne są i inne zabezpieczenia, zwłaszcza wtedy, gdy klient ma nieszczególnie wysoką zdolność kredytową w opinii kredytodawcy.
 
W takim wypadku bank może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, np. w postaci:
 
* cesji praw z polisy ubezpieczenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych;
* cesji praw z pozostałych umów ubezpieczeniowych, m.in. ubezpieczenia od utraty pracy, ubezpieczenia na życie;
* zastawu rejestrowego;
* przywłaszczenia na zabezpieczenie;
* poręczenia spłaty.
 
Do czasu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości banki żądają również od klientów dodatkowego zabezpieczenia obligatoryjnie. Jest nim ubezpieczenie pomostowe, do czasu dokonania wpisu hipoteki. Płacona jest składka, która ma zabezpieczać interesy banku na wypadek, gdyby już na początku okresu kredytowania klient uchylał się od opłacania rat kapitałowo-odsetkowych.
 
Kto może liczyć na kredyt hipoteczny?
 
Szansę na udzielenie kredytu hipotecznego mają wyłącznie kredytobiorcy o stabilnej sytuacji finansowej. Muszą kategorycznie odznaczać się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty zobowiązania kredytowego, wraz z odsetkami i innymi opłatami. Wpływ na nią mają przede wszystkim dochody miesięczne klienta, jego bieżące zobowiązania i płatności.
 
Przy kredycie opiewającym na kwotę 300 000 zł dochody muszą być wystarczająco wysokie dla pokrycia kosztów rat kapitałowo-odsetkowych. Banki jeszcze kilka lat temu musiały trzymać się wytycznych Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego związanych z DTI kredytu, czyli stosunkiem dochodów klientów do raty kapitałowo-odsetkowej. Rata nie mogła zajmować więcej niż 40 proc. dochodów kredytobiorcy lub 55 proc., jeśli zarabiał więcej niż średnia krajowa. Teraz banki mogą same ustalać poziom DTI, ale muszą racjonalnie planować możliwe do podjęcia ryzyko kredytowe.
 
Dla zaciągnięcia kredytu hipotecznego klient musi mieć też dobrą historię kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej. Negatywne wpisy świadczące o opóźnieniach w spłacie kształtują negatywny wizerunek potencjalnego kredytobiorcy hipotecznego i bank najpewniej nie przychyli się do ich wniosku o kredyt.
 
Warunkiem zaciągnięcia kredytu hipotecznego będzie też wniesienie wkładu własnego w wysokości 20 proc. wartości kupowanej nieruchomości. Jest to zgodne z aktualnymi wymogami KNF-u. Jednak w wielu bankach połowę wymaganego wkładu własnego można zastąpić np. ubezpieczeniem.

Gdzie zaciągnąć kredyt do kwoty 300 tys. zł?

 
Gdzie zaciągnąć kredyt do kwoty 300 tys. zł?
 
Kredyt hipoteczny w kwocie 300 000 zł jest poważnym zobowiązaniem finansowym, którego spłata najpewniej zostanie rozłożona na wiele lat. Kredytobiorca powinien dobrze przemyśleć, w którym banku taki kredyt zaciągnąć i porównać ze sobą choć kilka różnych ofert.
 
Pomocna w tym przypadku okazuje się porównywarka i ranking kredytów hipotecznych Totalmoney.pl. Biorąc pod uwagę kredyt na 300 000 zł i 25-letni okres kredytowania, poszczególne banki w Polsce mają dla kredytobiorców następujące oferty:
 
* PKO BP – Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt, oprocentowanie 2,82 proc., RRSO 2,86 proc., prowizja 0 proc., kwota do spłaty 418 412,04 zł, rata miesięczna 1 394,71 zł;

* Citi Handlowy – oprocentowanie 3,41 proc., w skali roku, RRSO 3,56 proc., prowizja 1 proc., kwota do spłaty 450 691,05 zł, rata miesięczna 1 502,30 zł;

* Millennium Bank – oprocentowanie 3,72 proc. w skali roku, RRSO 3,78 proc., prowizja 0 proc., kwota do spłaty 461 249,80 zł, rata miesięczna 1 537,50 zł.
 
Jak widać, fakt niepobierania prowizji za przystąpienie do kredytu nie powoduje, że taka oferta kredytowa jest na pewno najlepsza. Oprocentowanie nominalne nie pokazuje z kolei pełnych kosztów kredytowania, jakie poniesie klient. Dlatego racjonalnie jest porównywać ze sobą oferty kredytów hipotecznych pod kątem wysokości RRSO (rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania) i łącznych kosztów kredytowania.

Artykuł sponsorowany

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz