Kolejni przedsiębiorcy ''w strefie''. Zainwestują miliony na Warmii i Mazurach

Kolejni przedsiębiorcy ''w strefie''. Zainwestują miliony na Warmii i Mazurach
Silvan
Fot. WMSSE

Dwie firmy zainwestują w rozwój zakładów na Warmii i Mazurach. Producent wyrobów z drewna w branży ogrodowej i producent drzwi poniosą nakłady inwestycyjne sięgające w sumie 32 mln złotych.  

Kolejne firmy otrzymały zezwolenie na działanie w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie W-M SSE mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch tytułów – z tytułu nowej inwestycji i z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać. Inwestorzy w naszej strefie mogą liczyć na pomoc w wysokości 50 - 70 procent poniesiony nakładów. Dla porównania w województwie mazowieckim jest to od około 30 do 55 procent.

Swoją działalność w strefie rozpocznie PORTA – polski producent drzwi, który zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 16 mln złotych. Inwestycja realizowana będzie w Nidzicy na gruncie o powierzchni 3,0707 ha.

W ramach zezwolenia planowana jest budowa centralnego magazynu wyrobów gotowych oraz bazy logistyczno-magazynowej. Firma rozpocznie również prace badawcze i rozwojowe dotyczące zastosowania technologii informatycznych, w szczególności obejmujących wdrażanie narzędzi służących do zarządzania łańcuchem dostaw. 

Kolejne 16 mln złotych zainwestuje na Warmii i Mazurach producent wyrobów z drewna w branży ogrodowej – SILVAN. Inwestycja SILVAN zlokalizowana będzie w Olecku, na powierzchni 18,7964 ha. Rozbudowa pomoże zwiększyć moce przerobowe zakładu oraz poprawi jakość wyrobów i efektywność produkcji.

Projekt obejmuje inwestycję w maszyny i urządzenia (dwie nowe linie technologiczne do przerobu dłużycy oraz strugania i profilowania elementów), budowę dwóch hal produkcyjno-magazynowych o łącznej powierzchni ok. 3000 m2 oraz rozbudowę infrastruktury wewnętrznej (drogi dojazdowe, place manewrowe, sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe i energetyczne). Zaplanowany jest również zakup środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego.

Parametry inwestycji zakładają poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 16 mln złotych oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o 105 nowych pracowników. 

Źródło: WMSSE/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz