Kampania „NIE dla mowy nienawiści w sieci”

Rusza akcja Rady Europy o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa. Kampania potrwa do 2014 roku i będzie się opierać głównie na zaangażowaniu młodzieży.

Zgodnie z definicją Rady Europy „mowa nienawiści” to wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim.
 
Organizacje pozarządowe w Polsce, a także w innych państwach-beneficjentach funduszy norweskich i EOG będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów przeciwdziałających nienawiści w internecie w ramach tzw. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Wartość funduszu wyniesie  37 mln euro i będzie wspierał projekty związane z wartościami demokratycznymi, prawami człowieka, zwalczaniem dyskryminacji, nietolerancji, nierówności płci i wykluczeniem społecznym.
 
Rolę operatora pełni Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, natomiast wdrażanie funduszu w naszym kraju zajmie się Fundacja im. Stefana Batorego.
Szczegółówe informacje na temat kampanii znajdziecie na stronie akcji.
 
2147382000

Źródło: WWiM/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz