Jednostka na sprzedaż

Władze Olsztyna będą sprzedawały budynki po byłych koszarach przy ulicy Jagiellońskiej. Sprzedaż rozpocznie się, gdy Rada Miasta uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W czerwcu miasto kupiło za 4 miliony złotych od wojska teren po byłej jednostce. Teraz zamierza go podzielić na działki i sprzedać. Kupnem budynków po byłych koszarach zainteresowany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jedna z prywatnych szkół wyższych oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Tak dużym zainteresowaniem przyszłych inwestorów zaskoczeni są ratuszowi urzędnicy. Najprawdopodobniej pierwsze akty notarialne podpisane zostaną w lutym przyszłego roku, a wydane w czerwcu 4 miliony złotych ponownie wrócą do kasy miejskiej.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz