Gminy dostaną pieniądze na energię odnawialną i wywóz odpadów

Gminy z Warmii i Mazur mogą liczyć na dofinansowanie projektów związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz wywozem odpadów.

Za pozyskane pieniądze gminy zakupią nowe śmieciarki, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i nowoczesne urządzenia grzewcze wykorzystujące energię słoneczną.

Dofinansowanych zostanie 16 projektów na łączną kwotę 2,8 mln zł.

- Konkurs z zakresu podstawowych usług na obszarach wiejskich ogłosiliśmy w listopadzie 2010 roku. Większość zgłoszonych projektów dotyczyła zakupu samochodów do wywozu odpadów komunalnych, ale gminy postawiły również na segregację i recykling, co ma szczególne znaczenie w naszym regionie - mówi Marszałek Jacek Protas.

Nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące energię odnawialną pozyskaną z kolektorów słonecznych pojawią się m. in. w szkołach podstawowych w Starym Dłutowie, Kiełpinach w gminie Lidzbark i w Wilkasach w gminie Giżycko.

O wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013, mogły ubiegać się gminy, jednoosobowe spółki gmin oraz gminne zakłady budżetowe.

Źródło: WWiM/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz