Advertisement

Geoogród już gotowy

Geoogród już gotowy
Fot. ZSB Olsztyn

Uczniowie olsztyńskiej ''budowlanki'' zakończyli pracę przy tworzeniu Geoogrodu. Tym samym powstał zbiór nieprzypadkowych skał i ścieżek tematycznych wokół obiektu, które służyć będą edukacji ekologicznej.

Prace przy budowie Geoogrodu rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie pozyskał wsparcie na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Przygotowania rozpoczęły się od przywiezienia skał. To specjalnie dobrana kolekcja skał pozyskana z podolsztyńskiej żwirowni w Ługwałdzie. Wśród ciekawych okazów narzutniaków można wyróżnić: gnejs oczkowy, gnejs z granatami, diabaz, piaskowiec, bazalt, granit rapakiwi, porfir i inne.

Przez sezon zimowo - wiosenny trwały prace związane z wykonaniem modelu rzeźby młodoglacjalnej, obrazującego krajobraz polodowcowy. Jeden z uczniów, Jakub Arodź, wytrwale pracował nad tym projektem do końca swoich zajęć szkolnych.

Kolejna praca, jaka powstawała w tym czasie, była odpowiedzią na ogłoszony WEBQUEST pt. "Kamienna ścieżka sensoryczna". Celem tego projektu było przedstawienie propozycji ścieżki sensorycznej wkomponowanej w zagospodarowywany teren Geogrodu. Założeniem projektowym było również to, że ścieżka miała obrazować  sposób, w jaki na przestrzeni dziejów rozwijało się budownictwo drogowe. Nad tą częścią projektu pracował uczeń Łukasz Dulisz. W ramach wykonywanych prac dodatkowo zaprojektowano murki z kamienia polnego i ławki ogrodowe, pokazując wykorzystanie kamienia w budowie elementów małej architektury.

Ostatecznie projekt został zakończony. Najważniejszym celem zadania było stworzenie miejsca, które doskonale służy edukacji przyrodniczej, ekologicznej, zawodowej. To innowacyjne podejście do nauki zawodu, ale także zachęcenie uczniów do kreatywnego działania.

Oficjalne otwarcie Geoogrodu odbędzie się (12 października) o 10:00 w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15.

Źródło: ZSB Olsztyn

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz