Eko-gospodarstwo na szóstkę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw ekologicznych z naszego regionu.

Gospodarstwa będą oceniane w dwóch kategoriach: „Ekologia-środowisko” oraz „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Konkurs przebiega w dwóch etapach – wojewódzkim i krajowym.

W przedsięwzięciu mogą brać udział rolnicy (tylko w jednej kategorii), którzy posiadają nadany przez AR i MR numer identyfikacyjny producenta rolnego, wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę, posiadają wymogi wzajemnej zgodności, nie byli laureatami wojewódzkiego etapu konkursu w 2009 lub w 2010 roku.

Organizatorem konkursu w naszym regionie jest Warmińsko-Mazurski Odział Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Więcej informacji...

Źródło: WWiM/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz