Droga ekspresowa S16 przez Mazury coraz bliżej [MAPA]

Droga ekspresowa S16 przez Mazury coraz bliżej [MAPA]
Komisja wybrała wariant B drogi S16
Fot. GDDKiA Olsztyn

Dziś (22 grudnia) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Regionalnego Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk. Rekomendowany jest wariant B.

- Złożenie wniosku o decyzję środowiskową kończy fazę analiz poszczególnych wariantów – powiedział Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego.

GDDKiA w Olsztynie rekomenduje wariant B, który uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo-Kosewo-Baranowo (od strony południowej)-Mikołajki-Woźnice-Drozdowo-Orzysz (od strony północnej)-Strzelniki-Klusy-Chrzanowo-Ełk.

Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości ok. 77,5 km.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej – DŚU) zostanie dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko. W tym opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania drogi ekspresowej S16 na jakość wód i powietrza oraz w zakresie hałasu, a także zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).

Na podstawie wymienionych analiz wskazane zostały w raporcie proponowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp. Na podstawie tego raportu zostanie przeprowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ocena oddziaływania na środowisko.

Każdy, kto jest zainteresowany inwestycją może zapoznać się z raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ w Olsztynie w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej. Wcześniej, na etapie przygotowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, zostały zorganizowane spotkania informacyjne, których celem było zapoznanie społeczeństwa z proponowanymi wariantami przebiegu drogi.

GDDKiA zorganizowało także debatę społeczną poświęconą rozwojowi sieci drogowej Mazur. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, naukowcy, a także osoby prywatne zainteresowane inwestycją. Uczestnicy debaty, którzy mogli wypowiadać się na wideokonferencji, jak i zadawać pytania na czacie, przedstawili argumenty zarówno przeciwko, jak i za budową tej drogi.

- Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji środowiskowej oznacza możliwość realizacji drogi w przebiegu wnioskowanym przez inwestora, przy zachowaniu uwarunkowań w zakresie oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a następnie eksploatacji. Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego realizowanego jako II etap rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R etap II) – informuje Karol Głębocki, rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

Projekt techniczny zawiera rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonywane są także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy.

Kalendarium:

Prace przygotowawcze zrealizowane w latach 2007-2009. Analiza 41 wariantów w korytarzu o szerokości 30 km i długości 100 km.

2007 r. - rozpoczęcie wariantowania przebiegu DK16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo oraz Mrągowo - Orzysz

2008 r. - rozszerzenie wariantowania na odcinek Orzysz - Ełk

2009 r. - rozszerzenie wariantowania o 25 nowych wariantów społecznych na odcinku Sorkwity - Ełk

2009 r. - wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla 41 wariantów (STEŚ etap I)

Prace przygotowawcze zrealizowane w latach 2010-2013. Szczegółowa analiza 7 z 41 wariantów nowego przebiegu DK16

2010 r. - wskazanie do szczegółowych analiz 7 z 41 analizowanych wariantów

2012 r. - opracowanie STEŚ etap II wraz z raportem oddziaływania na środowisko

2013 r. - wstrzymanie prac projektowych ze względu na brak finansowania

Aktualne działania

13 listopada 2015 r. - zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych - droga krajowa nr 16 została zaliczona do sieci dróg ekspresowych (S16 Olsztyn - Ełk)

12 lipca 2017 r. - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014- 2023 (z perspektywą do 2025r.)”. Zgodnie z tą zmianą budowa S16 na odcinku Olsztyn - Ełk została wpisana na listę zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane w przypadku oszczędności w Programie.

4 września 2017 r. - podpisanie umowy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozszerzonego (STEŚ-R)

1-4 kwietnia 2019 r. - spotkania informacyjne w sprawie budowy S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

17 czerwca 2020 r. - Mazurska Debata Drogowa

20 października 2020 r. - zatwierdzenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć inwestycyjnych w sprawie przebiegu S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

22 grudnia 2020 r. - złożenie wniosku o decyzję środowiskową

***

Co z projektem trasy S16? Mieszkańcy Mazur nie są zadowoleni

Radni powiatu mrągowskiego poparli budowę ekspresowej S16

Lewica chce utworzenia parku narodowego na Mazurach, ale wspiera też budowę S16

Mieszkańcy Mazur złożyli 10 tys. podpisów pod petycją przeciwko jednemu z wariantów S16

Kontrowersje wokół budowy drogi S16. Lewica pyta ministrów o kontrolę nad inwestycją

Kontrowersje wokół S16. Burmistrz Mikołajek o Jerzym Szmicie: ''Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia''

Wybrano wariant kontrowersyjnej drogi S16 [MAPA]

Galeria

Komentarze (6)

Dodaj swój komentarz

 • Olsztyn DOCENIAM!!! 2020-12-22 13:22:58 188.146.*.*
  Do połowy stycznia można składać oferty dotyczące północnej obwodnicy Olsztyna.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 1
 • Budować budować 2020-12-22 13:16:24 88.156.*.*
  Budować budować
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 1
 • NO 2020-12-22 12:08:36 31.0.*.*
  Karol, a co z północną obwodnicą Olsztyna? plany na za 20 lat?
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 7 0
 • Mieszkaniec 2020-12-22 11:29:15 188.146.*.*
  Super!!! Czekamy jak na zbawienie już tyle lat .
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 8 2
 • Prawdziwy Mazur z Wawy 2020-12-22 11:05:54 88.156.*.*
  Nie potrzebujemy tej drogi. Droga zniszczy ekosystem i naturalne siedliska komarów.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 18
 • R.O. 2020-12-22 10:40:07 83.23.*.*
  No i bardzo dobrze. Wreszcie firmy ze wschodniej części naszego województwa będą mogły konkurować z innymi podmiotami i rozwijać się dynamicznie!
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 15 1