Czy warto uczyć się obsługi MS Excel?

Czy warto uczyć się obsługi MS Excel?
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Materiał Partnera

Znasz podstawy programu MS Excel, ale zdajesz sobie sprawę, że w tym programie mógłbyś zrobić znacznie więcej? Otrzymałeś polecenie służbowe, ale nie jesteś pewny, czy w programie MS Excel wykonasz zlecone zadanie? Chciałbyś po prostu wiedzieć więcej, bo lubisz poznawać nowe funkcje znanych programów? W takim razie oferowane szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Podzielony na dwudniowe bloki, sześciodniowy kurs Excel pozwoli każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, przyswoić sobie podstawowe funkcje programu oraz poznać dokładnie całe oprogramowanie. Należy zdać sobie sprawę, że po takim szkoleniu żmudne, mozolne czynności, które zwykle są wykonywane ręcznie mogą zostać zautomatyzowane kilkoma kliknięciami myszki, co przełoży się na efektywność wykonywanej pracy. Program kursu zakłada zapoznanie użytkownika programu MS Excel z formułami bardziej skomplikowanymi od sumy i iloczynu, z możliwościami, jakie daje wizualizacja danych na wykresach, z pisaniem makr, które najbardziej ułatwiają pracę w programie, bo dają możliwości, jakie nie zostały w nim odgórnie zaimplementowane oraz ze sposobami zabezpieczania skoroszytów.

Szkolenia prowadzone są przez wybitnych specjalistów i odbywają się zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i w terminie i lokalizacji wybranej przez zamawiającego, jeżeli zbierze grupę przynajmniej siedmiu osób. Niewygórowaną cenę za kurs można rozłożyć bez dodatkowych kosztów na trzy raty. W cenie słuchacz kursu otrzymuje dostęp do stanowiska komputerowego, przy którym odbywa się szkolenie. Zgłoszenia można przesyłać poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej lub przysłanie tradycyjnego formularza zgłoszeniowego drogą pocztową. Na zakończenie kursu, każdy słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje użytkownika.

Program szkolenia dostosowany jest do osób, które amatorsko pracują w programie MS Excel lub nie miały z nim wcześniej styczności. Z tego powodu pierwszy blok programowy skupia się na podstawowych funkcjach programu, takich jak wprowadzanie danych, edycja, kopiowanie, wklejanie, formatowanie graficzne czy formatowanie komentarzy. Dopiero kolejne zajęcia wprowadzają coraz bardziej skomplikowane formuły, formatowanie warunkowe, sortowanie i filtrowanie danych, wykresy i tabele przestawne. Po opanowaniu wszystkich funkcji zaimplementowanych w programie, można przejść do najbardziej skomplikowanych opcji dostępnych w MS Excel i jednocześnie najbardziej przydatnych – samodzielnego pisana makr.

Zgodnie z definicją słownikową, makra to zestawy komend, które realizują algorytm komputerowy wykonywany przez określoną aplikację. Celem stosowania makr jest automatyzacja niektórych procesów wykonywanych w aplikacjach bez interakcji z użytkownikiem. W programie MS Excel służy do tego język VBA (ang. Visual Basic for Applications), którego podstawy również są zawarte w programie szkolenia. Słuchacz kursu nauczy się zarówno tworzenia, używania, jak i edytowania makr oraz tworzenia własnych, unikatowych funkcji, których użycie w programie MS Excel znacznie ułatwi pracę.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz