Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Olsztyna:

 • poniedziałek w godzinach 8:00-16:00
 • wtorek-piątek w godzinach 7:30-15:30

Godziny obsługi mieszkańców przez komórki organizacyjne:

 • poniedziałek w godzinach 8:00-18:00
  • Biuro Obsługi Klienta - Punkt Informacyjny, Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi
  • Biuro Rady Miasta (tel. (89) 527-55-06 lub (89) 527-31-11, wew. 305)
  • Wydział Finansów - kasy (tel. (89) 527-31-11, wew. 518 )
  • Wydział Komunikacji (tel. (89) 523-53-35 lub (89) 535-99-04, wew. 10)
  • Wydział Podatków i Opłat - Punkt Obsługi Podatnika (tel. (89) 527-31-11, wew. 555)
 • poniedziałek w godzinach 9:00-17:00
  • Biuro Obsługi Klienta - Referat Ewidencji Ludności i Referat Dowodów Osobistych
  • Urząd Stanu Cywilnego (tel: (89) 527-21-38, (89) 527-31-11, wew. 363)
 • wtorek-piątek w godzinach 7:30-15:15
  • Wydział Komunikacji
 • poniedziałek-sobota w godzinach 10:00 - 18:00 (Punkt Obsługi Mieszkańców zlokalizowany w Galerii Warmińskiej) (tel. (89) 722 43 35)
  • stanowisko ds. dowodów osobistych
  • stanowisko ds. ewidencji ludności
  • stanowisko ds. realizowanych przez Referat Uprawnień do Kierowania Pojazdami i Referat Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

 • Tel.: (89) 527-48-15 lub (89) 527-31-11, wew. 383
 • Sekretariat:
  • (89) 527-48-15 lub (89) 527-31-11, wew. 383 - pokój 19
 • Punkt Informacyjny:
  • obsługa interesantów: (89) 527-60-68 lub (89) 527-31-11, wew. 482 - sala obsługi klienta
 • Referat Ewidencji Ludności:
  • kierownik referatu: (89) 527-31-11, wew. 386 - pokój 18A
  • obsługa interesantów: (89) 527-31-11, wew. 412, 424 - pokój 33
  • stanowiska ds. wymeldowania i zameldowania decyzją administracyjną: tel. wew. 455 - pokój 30
 • Informacja adresowa:
  • obsługa interesantów: (89) 527-31-11, wew. 326 - pokój 31
 • Referat Dowodów Osobistych:
  • kierownik referatu: tel./faks (89) 527-54-83, (89)527-31-11, wew. 434 - pokój 25
  • obsługa interesantów - składanie wniosków: (89) 527-31-11, wew. 309 i 330 - pokój 23
  • obsługa interesantów - wydawanie dowodów: (89) 527-31-11, wew. 329 - pokój 24
 • Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej:
  • obsługa interesantów: (89) 527-31-11, wew. 323, 324, 390, 472, 474 - sala obsługi klienta
 • Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i zgromadzeń:
  • obsługa interesantów: (89) 527-31-11, wew. 472 - sala obsługi klienta
 • Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
  • obsługa interesantów: (89) 527-31-11, wew. 359 - sala obsługi klienta
 • Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy:
  • obsługa interesantów: (89) 527-31-11, wew. 390 - pokój 015
 • Budynek: Pl. Jana Pawła II 1
 • Pokój: 19 - sekretariat Biura Obsługi Klienta
 • Adres e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu


Dane pozyskane ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu 24.02.2015r. Dane udostępnione są w celu informowania publicznego o działalności Ratusza. Poszczególne fragmenty mogły zostać przetworzone przez wzgląd na czytelność serwisu.