Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne

Miasto Olsztyn
Ulica 1 Maja 13
Kod pocztowy 10-117
Telefon 089 527-27-53
Strona www www.opgk.olsztyn.pl

Opis:

Adres: 10-117 Olsztyn 1 Maja 13 Telefon: 089 527-27-53 Zakres pracy: geodezja, fotogrametria, topografia, reprodukcja, SIC. Strona WWW: www.opgk.olsztyn.pl