NOW-EKO Biuro Projektów. Raporty oddziaływania na środowisko, studium wykonalności, decyzje środowiskowe.

Miasto Olsztyn
Ulica Dąbrowszczaków 39
Kod pocztowy 10-542
NIP 739-000-04-47
Regon 510002932
Telefon (89) 527 41 11
Fax (89) 527 41 11
Strona www www.now-eko.com.pl

Opis:

Biuro Projektów NOW-EKO to połączenie pasji, kreatywności, profesjonalizmu, zrozumienia potrzeb inwestora oraz odpowiedzialności za projektowane budowle. Świadczymy usługi projektowe w branżach: sanitarnej, drogowej, mostowej, elektro-energetycznej, telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej, architektonicznej.

Wykonujemy RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. Specjalnością firmy jest sporządzanie opracowań na zlecenie klienta a zwłaszcza wykonywanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko jest konieczny dla wielu inwestycji we wstępnym etapie planowania i wydawania pozwolenia na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Opracowujemy także STUDIUM WYKONALNOŚCI -  ocenę i analizę potencjału projektu, poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej oraz strategicznej.

Wykonujemy opracowania celem uzyskania DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH, odpowiednich, wyprzedzających inwestycję decyzji administracyjnych związanych z ochroną środowiska.

Galeria
2147382000
2147382000