na Onecie 2022-06-10, 12:57 80.52.*.*
"Nowa Krajowa Rada Sądownictwa w tajnym głosowaniu odrzuciła kandydaturę
sędziego Sławomira Szymańskiego z poznańskiego Sądu Rejonowego.
Wcześniej zespół w KRS zaopiniował go pozytywnie, jednak podczas obrad
całej Rady Maciej Nawacki przypomniał, że właśnie ten sędzia podjął
niekorzystną dla władzy decyzję w sprawie zatrzymania mec. Romana
Giertycha. Także ten sędzia wysłał do premiera zawiadomienie o
bezprawności działania służb w tej sprawie." - co ten człowiek ma w głowie?
Mis 2022-06-10, 16:09 31.0.*.*
@na Onecie:  no Nawacki plusa złapał u aktualnej władzy. Widzę tego człowieka w pierwszym rzędzie krzyczących "Jarosław, Jarosław". Wierny żołnierz.
1691618460
2147382000
2147382000