Wyłudzał pieniądze od bogatych klientów banków w Polsce i Hiszpanii. Trafił do olsztyńskiego aresztu

Wyłudzał pieniądze od bogatych klientów banków w Polsce i Hiszpanii. Trafił do olsztyńskiego aresztu
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Fot. Artur Szczepański / Olsztyn.com.pl

Sąd Rejonowy w Olsztynie zastosował trzymiesięczny areszt wobec Tomasza S. podejrzanego o udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy z kont zamożnych klientów banków. Do procederu miało dojść na terenie Polski i Hiszpanii.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 5 listopada br. skierował do sądu wniosek o utrzymanie i dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Tomasza S. podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy z kont zamożnych klientów banku. Do procederu miało dojść w latach 2014-2017 na terenie Polski i Hiszpanii.

Działania grupy przestępczej polegały m.in. na pozyskiwaniu z systemu informatycznego objętych tajemnicą bankową danych zamożnych klientów banków, podrabianiu ich dowodów osobistych, a następnie posługiwaniu się podrobionymi dowodami w celu wyłudzenia wysokich sum pieniędzy poprzez zlecanie dyspozycji na kontach klientów banków oraz dokonywanie przelewów zgromadzonych na tych kontach środków pieniężnych na inne rachunki bankowe, także na specjalnie założone w tym celu rachunki w innych placówkach.

Tomasz S. ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego olsztyński sąd już 16 stycznia zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie i wydał za nim list gończy. Zarządzono też międzynarodowe poszukiwania europejskim nakazem aresztowania (ENA).

20 listopada bieżącego roku poszukiwany został zatrzymany, a prokurator wystąpił z wnioskiem o dalsze stosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do niego i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres kolejnych trzech miesięcy.

- Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia popełnienie przez Tomasza S. zarzucanych mu przestępstw. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są surową karą. Dlatego, w ocenie Sądu, rodzi to realną obawę, że Tomasz S. (nieprzyznający się do popełnienia zarzucanych przestępstw), pozostając na wolności mógłby w bezprawny sposób utrudniać postępowanie, a w szczególności, mógłby podjąć próbę ucieczki z kraju i ukrywania się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości – informuje sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Komentarze (1)

Dodaj swój komentarz

  • Lol 2020-12-02 15:08:30 5.184.*.*
    Na Sybir z nim!!
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0