Wybiorą najlepsze projekty do katalogu regionalnych domów

Ponad 170 prac wpłynęło do konkursu ,,Twój dom dialog z tradycją. Wśród nich jury wybierze trzy najlepsze projekty na laureatów czeka pula nagród o wartości 50 tys. zł.

- Konkurs na projekt domu, typowego dla danego regionu, to pierwsza taka inicjatywa w skali całego kraju. Ilość prac, które otrzymaliśmy, świadczy jednak o tym, że odbił się on szerokim echem wśród architektów - mówi Marszałek Jacek Protas, który patronuje konkursowi.

By wybrać laureatów konkursu, jury zbierze się 9 grudnia. Na zwycięzcę czeka 25 tys. zł, na zdobywcę drugiego miejsca – 15 tys. zł, a trzeciego – 10 tys. zł. Przyznane zostaną też wyróżnienia honorowe.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną też umieszczone w specjalnych katalogach, dostępnych w urzędach gmin, będzie je można też zobaczyć na specjalnych pokonkursowych wystawach (w urzędach gmin i gminnych ośrodkach kultury).

Konkurs ,,Twój dom – dialog z tradycją” rozpoczął się na początku września 2010 roku. Mogli w nim wziąć udział architekci i pracownie architektoniczne z całej Polski.

Inicjatywa miała zwrócić uwagę na degradację krajobrazu kulturowego warmińsko-mazurskiej wsi. Dlatego też, projekty zgłoszone do konkursu, miały przedstawiać domy wpisujące się w dawny styl architektoniczny Warmii i Mazur i współgrające z otaczającym je krajobrazem.

Organizatorzy liczą, że dzięki takiemu rozwiązaniu nasz region ma szansę stać się obszarem z niepowtarzalnym budownictwem, jak choćby Zakopane i słynne chaty góralskie.

* * *

Teskt powstał przy współpracy z https://www.mgprojekt.com.pl/

Źródło: WWiM/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz