Wojewoda uchylił uchwałę

Wojewoda uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Olsztynie, w sprawie zagospodarowania przez Firmę Michelin terenu, na którym ma powstać Centum Logistyczno- Magazynowe. Zdaniem prawników decyzja radnych rażąco narusza prawo.

Na części tego terenu, między ulicami Towarową, a bocznicą kolejową Michelin zamierza wybudować Centum Logistyczno- Magazynowe. Decyzja wojewody oznacza, że formalnie inwestycja nie może być rozpoczęta na terenie przekazanym przez miasto. Prawnicy wojewody napisali, że decyzja radnych rażąco narusza prawo. Chodzi przede wszystkim o niedotrzymanie wymaganych terminów uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego, z odpowiednimi organami. Uchylenie uchwały oznacza, że cała procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego musi rozpocząć się od początku, a to może potrwać ponad miesiąc. Wojewoda komentując swoją decyzję mówił, że nie ma ona znamion politycznych, a jest podyktowana wyłącznie koniecznością przestrzeganiem prawa. Miasto może się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz