W jaki sposób osoby, które pracowały w Niemczech lub innych krajach mogą zasilić swoje konto zwrotem podatku?

W jaki sposób osoby, które pracowały w Niemczech lub innych krajach mogą zasilić swoje konto zwrotem podatku?
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Materiał Partnera

Jest to ważne przypomnienie dla każdego, kto pracował za granicą, aby wypełnić deklarację i odzyskać nadpłacone podatki. W ten sposób można otrzymać trzycyfrowe, a czasem nawet czterocyfrowe kwoty. Niemcy to jeden z najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej Polaków, więc przyjrzyjmy się bliżej, jak przebiega proces zwrotu podatku z tego kraju.

Od czego zacząć zwrot podatku z Niemiec?

42 procent. Tyle średnio wynosi stawka podatku dochodowego potrącana z każdego wynagrodzenia. Te pieniądze są przeznaczane na organizację państwa i społeczeństwa: na szkoły, instytucje finansowe, medyczne i inne służby publiczne. Zwykle nie jest możliwe odzyskanie pełnej kwoty, a jedynie nadpłaconych podatków. Na wysokość tej sumy mogą wpływać takie czynniki jak spłaty kredytów mieszkaniowych, składki na ubezpieczenie na życie, a także opłacenie studiów czy spłata kredytu studenckiego. Nadpłaty mogą wystąpić również w przypadku osób wychowujących dzieci. Pełna kwota podatku jest zwracana tylko w tych przypadkach, gdy uzyskany roczny dochód nie przekracza minimalnej kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Pamiętaj, że rozliczenie podatku z Niemiec to bardzo dobry sposób na zasilenie swojego portfela. Jednak jest to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Początek nowego roku to doskonała okazja, aby rozpocząć tę procedurę. Ale od czego zacząć?

Od deklaracji podatkowej!

Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest zadeklarowanie dochodu uzyskanego w Niemczech i w Polsce. To zeznanie podatkowe pozwala określić: ile zapłaciłeś podatku, czy uzyskany dochód nie przekroczył szacowanej kwoty dochodu niepodlegającego opodatkowaniu oraz obliczyć sumę do zwrotu. W takim wypadku deklaracje dochodów należy przeprowadzić zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Następny krok – zebranie dokumentów

Aby odzyskać podatek z Niemiec, konieczne jest zebranie niezbędnych dokumentów wymaganych w tej procedurze i przedłożenie ich niemieckiemu organowi podatkowemu. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty, bez których zwrot podatku nie jest możliwy:

  • kopia dokumentu tożsamości – może to być paszport lub dowód osobisty,

  • ostatnie odcinki wypłat od wszystkich pracodawców, u których pracowało się w Niemczech,

  • oświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego,

  • umowa wynajmu mieszkania w Niemczech, jeśli się ją posiada wraz z warunkami, o ile koszty te nie były refundowane przez pracodawcę.

Wszystkie zebrane dokumenty należy przesłać do niemieckiego urzędu skarbowego. Kopie dokumentów nie powinny być w formie elektronicznej, tylko papierowej.

Warto zaznaczyć, że zwrot podatku z Niemiec następuje za ostatnie 4 lata pracy w tym kraju. Jeśli pracowałeś tam przed 2017 rokiem, nie będziesz już mógł odzyskać podatku za ten okres. Pieniądze nie odebrane przez 4 lata, przechodzą do budżetu państwa.

Możliwość skorzystania z pośrednictwa specjalistów

Wypełnianie dokumentów jest jedną z najbardziej frustrujących czynności w procesie zwrotu podatku. Prawidłowe złożenie zeznania podatkowego często sprawia trudności nawet rodowitym Niemcom, nie mówiąc już o emigrantach zarobkowych, którzy nie zawsze dobrze znają język. Niestety, bez deklaracji podatkowej nie jest możliwe uzyskanie zwrotu nadpłaty. Jednak nie warto się bać i rezygnować z należących się pieniędzy – można zlecić tę pracę specjalistom, dla których zwrot podatku z zagranicy jest codziennością.

Skompletowanie dokumentów, wypełnienie i wysłanie deklaracji to zadanie wymagające dużo czasu, wysiłku i cierpliwości. Czasami zwrócenie się do specjalistów może nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zapewnić sprawny przebieg procesu oraz najwyższą kwotę zwrotu, jaką można uzyskać. Dzięki pomocy pośredników, zwrot podatku z Niemiec to znacznie prostszy sposób, niż gdyby próbować przeprowadzić go samodzielnie.

Dla wciąż pracujących w Niemczech – zasiłki na dzieci

Warto wspomnieć, że osoby pracujące w Niemczech, które deklarują dochody i wychowują dzieci, mogą również otrzymywać zasiłek rodzinny. To dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów wychowania i edukacji dzieci. Kwota ta, w przeciwieństwie do zwrotu podatku z Niemiec, zależy od tego, ile dzieci dorasta w rodzinie. Osoby wychowujące 1-2 dzieci mogą otrzymać 204 euro miesięcznie na dziecko. Wychowujący 3 dzieci mogą co miesiąc otrzymać 210 euro za trzecie i 235 euro za czwarte. Zasiłek na dziecko to dodatkowe pieniądze, tak jak zwrot podatku.

Zanim porozmawiamy o dokumentach wymaganych do otrzymania zasiłku rodzinnego, warto zauważyć, że na mocy rozporządzenia z 1 stycznia 2018 roku, zasiłek na dziecko jest zwracany tylko za ostatnie 6 miesięcy. Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy przygotować, aby uzyskać zasiłek rodzinny:

Dokumenty wystawiane przez pracodawcę:

  • kopia niemieckiej umowy o pracę (wpływa na długość trwania procesu);

  • formularz „Lohnsteuerbescheinigung“ lub odcinki wypłat z ostatnich 6 miesięcy;

  • certyfikat „ Arbeitgeberbescheinigung“ (oryginał).

Dokumenty z niemieckich instytucji:

Anmeldung/Abmeldung - to formularze rejestracji i wyrejestrowania z pobytu w Niemczech; ważny jest również dokument od pracodawcy potwierdzający miejsce zamieszkania w Niemczech.

Dokumenty osobiste:

- umowa wynajmu mieszkania (kopia); ten dokument ma wpływ na czas trwania procesu;

- akt urodzenia dziecka (kopia); musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego;

- jeśli jest dostępny, dokument tożsamości dziecka (kopia);

- dokumenty tożsamości obojga rodziców (kopie);

- akt małżeństwa (kopia); musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego;

- jeśli dziecko ma 18-25 lat, potrzebne będzie zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzające status ucznia; musi zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Zasiłki na dzieci, podobnie jak zwrot podatku z Niemiec, to procedura wymagająca czasu, cierpliwości oraz konkretnej wiedzy. Tym, którzy wątpią we własne siły, zalecanym wyborem będzie zwrócenie się do profesjonalistów w tej dziedzinie, którzy za pewną opłatą przejmą na siebie całą odpowiedzialność związaną z przeprowadzeniem procesu rozliczenia podatkowego. Życie staje się prostsze, jeśli specjalista wykonuje za ciebie najtrudniejsze sprawy. Niech zwrot podatku z Niemiec nie stanie się twoją biurokratyczną zmorą. Im szybciej rozpoczniesz ten proces, tym szybciej będziesz mógł cieszyć się zasilonym kontem.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz