Strategia województwa

Zakończono prace nad strategią województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to najważniejszy dokument, dzięki któremu region będzie mógł otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej.

Będzie ich niemało, bo w latach 2006-2013 Unia chce przekazać polskim regionom 18 miliardów euro. Województwo warmińsko-mazurskie dostanie 1 miliard 400 mln euro. Jednak aby otrzymać te pieniądze, region musi mieć strategię, czyli plan rozwoju województwa. Nowy plan rozwojowy zakłada rozwój gospodarki, a przede wszystkim sektora usług. Samorząd województwa zamierza walczyć z bezrobociem poprzez rozwój turystyki oraz informatyzację regionu i stworzenie dobrych warunków dla małych i średnich firm. W walce tej chce pomóc także Unia Europejska, która przeznaczy na tworzenie nowych miejsc pracy dodatkowe pieniądze. Strategia województwa warmińsko-mazurskiego obowiązywać będzie od tego roku aż do roku 2020.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz