Statuetki Amicus Bonus trafiły do najbardziej zasłużonych pracowników socjalnych

Statuetki Amicus Bonus trafiły do najbardziej zasłużonych pracowników socjalnych
Poniedziałkowa uroczystość w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie

Dziś (23 listopada) z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki, rozdał nagrody pracownikom opieki społecznej i organizacjom działającym tej dziedzinie. Statuetki Amicus Bonus przyznawane są od 2007 r.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się działaniami na rzecz przeciwdziałania marginalizacji, izolacji, społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz rodzin, osób samotnych i całych lokalnych społeczności.

Na Warmii i Mazurach jest ponad 7 tysięcy osób, w tym ponad 900 pracowników socjalnych, które pracują w pomocy społecznej w ponad 340 jednostkach.

- Jesteśmy w szczególnym okresie, szczególnym także dla pracowników zajmujących się pomocą społeczną, zajmujących się osobami wymagającymi wsparcia. Ta nagroda to wyraz uznania tych konkretnych osób, ale to także uznanie wszystkich pracowników socjalnych – powiedział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Fot. Łukasz Kozłowski / Olsztyn.com.pl

W tym roku nagrody i wyróżnienia Amicus Bonus trafiły do:

W kategorii indywidualnej:

- Wiesława Szymczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku za wieloletnią działalność zawodową w obszarze pomocy społecznej, budowanie w powiecie oleckim systemu wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego.

W kategorii zespołowej:

- Stowarzyszenie ,,Arka” - za wieloletnią działalność w dziedzinie profilaktyki oraz wspierania dzieci, młodzieży i rodzin, twórcze reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne oraz szerzenie idei pomocy drugiemu człowiekowi.

Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodziczno - za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także zaangażowanie w działania na rzecz rodzin zagrożonych oraz dotkniętych problemem przemocy.

- Grażyna Kemska – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie za osiągnięcia w dziedzinie wspierania rodziny i pomocy społecznej oraz działalność zmierzającą do usamodzielniania rodzin borykających się z różnymi problemami życiowymi.

- Anna Norejko - Dyrektor Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku za zaangażowanie w trudną pracę, wieloletnie działania na rzecz dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.

- Siostra Teresa Więcek - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Elblągu za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz mieszkańców a także zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka i wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu godnego życia.

- Siostra Elżbieta Dąbrowska – Kierownik Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz drugiego człowieka oraz osobiste zaangażowanie i ogromny wysiłek włożony w pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych środków finansowych na poprawę funkcjonowania placówki.

- Bogusław Fijas – Wójt Gminy Ostróda – za podejmowane działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Elżbieta Wolańska – emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Barczewie za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej godnego życia.

- Stanisław Litman - emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej za wieloletnie zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazaną troskę o mieszkańców Domu i pracę ukierunkowaną na usprawnianie i aktywizację społeczną podopiecznych.

- Ryszard Pruszyński – emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz drugiego człowieka, w szczególności na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

- Elżbieta Rogowska – emerytowany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za podejmowane działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia, w tym poświęcenie szczególnej uwagi osobom dotkniętym przemocą.

Galeria

Komentarze (1)

Dodaj swój komentarz

  • jestem widzę 2020-11-25 13:44:55 5.173.*.*
    900 pracowników socjalny a nagrody jedynie dla Kierowników i Dyrektorów. Hipokryzja władz i szefów wobec pracowników pracujących bezpośrednio z człowiekiem.
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0
2147382000