Rząd ma plan, aby zwiększyć dzietność

Rząd ma plan, aby zwiększyć dzietność
Barbara Socha i Artur Chojecki opowiedzieli o Strategii Demograficznej 2040
Fot. Cezary Kapłon / Olsztyn.com.pl

W ciągu kilkunastu miesięcy powstał dokument o nazwie Strategia Demograficzna 2040, który ma za zadanie wskazać obszary, które polski rząd, do spółki z samorządowcami, powinien wdrożyć, aby zmniejszyć negatywny trend w polityce demograficznej. W tym celu do Olsztyna przyjechała Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej.

Nie jest tajemnicą, że Polska, ale też nasz region – Warmia i Mazury – z roku na rok się wyludniają. Statystyki są nieubłagane. Tylko w zeszłym roku populacja naszego kraju zmalała o 119 tys., czyli średniej wielkości miasto.

Rząd ma jednak plan, jak można by było przynajmniej zahamować ten proces. W tym celu do Olsztyna przyjechała Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, która na spotkaniu z samorządowcami omówiła zagadnienia tzw. Strategii Demograficznej 2040.

Najpierw jednak odbyło się krótkie spotkanie prasowe z dziennikarzami. Jako pierwszy głos zabrał wojewoda Artur Chojecki.

Chcę wyrazić swoją wielką radość z uwagi na to, że trwają konsultacje, że przygotowywana jest strategia demograficzna dla naszego kraju. Możemy mówić o wielkich projektach, o budowie gospodarki, o odbudowie naszego społeczeństwa po pandemii, ale bez tej perspektywy długofalowej rozwoju demograficznego, czyli stworzenia m.in. właściwych warunków dla stworzenia rodziny, te wszystkie kwestie schodzą na dalszy plan – powiedział Artur Chojecki.

Artur Chojecki

Dodał, że na tym polu musi się odbywać współpraca między administracją rządową a samorządową.

W rozmowie z samorządami chcemy posłuchać ich pomysłów i przedstawić założenia wynikające ze strategii – przyznał Chojecki.

Następnie głos zabrała Barbara Socha. Wspomniała o dokumencie pt. Strategia Demograficzna 2040.

To jest dokument, który powstał w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. To wynik analiz wszelkich badań dotyczących dzietności, wpływu różnych czynników na dzietność. Chcemy, żeby ten dokument, po szerokich konsultacjach, został przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze we wrześniu i mógł zacząć być realizowany – przyznała Socha.

Barbara Socha

Dodała, że sytuacja demograficzna Polski nie jest łatwa, ponieważ od ok. 30 lat Polska znajduje się w tzw. zimie demograficznej, czyli współczynnik dzietności jest daleko odbiegający od poziomu zastępowalności pokoleń. Oznacza to, że w perspektywie najbliższych lat Polskę czeka gwałtowny spadek liczby ludności.

W najbliższych latach będzie nas ubywało mniej więcej w tempie jedno 200-tysięczne miasto co roku. To jest potężny problem, który dotyczy całego zachodniego świata. Wiele krajów UE podjęło to wyzwanie już dawno, dzięki czemu odnosi sukcesy. A sukcesem jest zbliżenie się do poziomu zastępowalności pokoleń – wyjaśniła pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej.

I dodała: – Cieszę się, że dzięki wysiłkom rządu pana premiera Morawieckiego i pani premier Szydło polityka prorodzinna od 6 lat jest realizowana w Polsce bardzo intensywnie. Po wprowadzeniu pierwszych instrumentów, czas podjąć dalsze kroki.

Do priorytetów zdaniem Barbary Sochy należy m.in. polityka mieszkaniowa czy kwestie związane z rynkiem pracy, np. stabilność i pewność zatrudnienia oraz elastyczność. Są to także kwestie opieki nad dziećmi do lat 3., opieki zdrowotnej, w tym leczeniem niepłodności.

I tak wg Strategii Demograficznej 2040 cele szczegółowe zostały podzielone na 3 kierunki:

- wzmocnienie rodziny (wsparcie w zakresie potrzeb mieszkaniowych, zabezpieczenie finansowe rodzin, wsparcie trwałości rodzin, popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie i wzmocnienie współpracy z III sektorem).

- znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci (rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie, rozwój form opieki nad dziećmi, rozwój opieki zdrowotnej, poprawa jakości edukacji, rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinom.

- podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu centralnym i samorządowym.

Rola lokalnych włodarzy jest nie do przecenienia. Moją misją dzisiaj w Olsztynie jest zainspirowanie samorządowców do tego, by składając wnioski, ubiegając się o finansowanie dla inwestycji, by myśleli o inwestycjach z perspektywy rodzin. O tym wszystkim, co pomoże rodzinom w osiedlaniu się w województwie warmińsko-mazurskim i zapewni lepsze warunki życia – dodała Barbara Socha.

 

2147382000
Galeria

Komentarze (52)

Dodaj swój komentarz

  • Majster 2021-07-07 17:10:07 80.202.*.*
    Pislochy rozplodowe juz czekaja w stodolach z rozwartymi racicami na chetnych Marianow,Januszy i tym podobnego talatajstwa by produkowac bezmozgich pisowcow za 500+.Nie pracowac tylko sie prazyc swolocz !
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 10 2
2147382000
2147382000