Dziś jest: 13.04.2024
Imieniny: Hermenegildy, Marcina
Data dodania: 2024-02-05 09:49

Redakcja

Pożar sadzy na osiedlu Brzeziny w Olsztynie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Pożar sadzy na osiedlu Brzeziny w Olsztynie [ZDJĘCIA, WIDEO]
Mieszkańców domków jednorodzinnych na osiedlu Brzeziny w niedzielę (4 lutego) wieczorem zaniepokoiła interweniująca straż pożarna
Fot. Michał Jasionowicz

W niedzielę (4 lutego) w  godzinach wieczornych doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym jednego z budynków mieszkalnych przy ul. Grabdy w Olsztynie.

reklama

Interweniujący na miejscu strażacy, aby dostać się do płonącego komina, skorzystali z wysięgnika. 

Akcja zakończyła się sukcesem. Pożar nie rozprzestrzenił się na inne części budynku. 

W okresie zimowym  strażacy odnotowują zwiększona liczbę interwencji związanych z pożarami sadz w przewodach kominowych. Takim pożarom towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się również strzelające iskrami płomienie ognia oraz ciemny dym.

Jak przeciwdziałać podobnym zdarzeniom? Straż pożarna apeluje:

  • Nie spalaj w urządzeniu grzewczym żadnych odpadów. Utylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Dokonuj regularnego czyszczenia przewodu kominowego - w odstępach czasu - zależnych od stosowanego paliwa.

  • Dokonuj przeglądu stanu technicznego przewodu kominowego i przewodów wentylacyjnych - nie rzadziej niż co trzy lata.

Jeśli jednak do zapalenia się sadzy dojdzie strażacy przestrzegają, aby do palącego się komina nie wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.

Aby ugasić palącą się sadzę zaleca się wsypanie do wlotu komina soli kuchennej lub piasku. Gdy to nie przynosi skutku można użyć gaśnicy proszkowej, podając prąd proszku przez wyczystkę w dolnej części komina.

 

Komentarze (1)

Dodaj swój komentarz

  • warnijo 2024-02-05 10:41:48 213.184.*.*
    Dokonuj przeglądu stanu technicznego przewodu kominowego i przewodów wentylacyjnych - nie rzadziej niż co trzy lata. Ale doradziliście.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane mówi "Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych” oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów "§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytko- wania: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy"
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 6 0

www.autoczescionline24.pl