Pierwsza #132;elektroniczna#148; sesja

Sejmik Samorządowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaopatrzył radnych w laptopy, które mają się przyczynić do oszczędności przy przekazywaniu materiałów sesyjnych, polepszeniu komunikacji między radnymi i kancelarią Sejmiku oraz komunikacji między radnymi a wyborcami. Jutro pierwsza #132;elektroniczna sesja#148;.

- Decyzję o zakupie komputerów podjął przewodniczący Sejmiku już ponad rok temu mówi Wiktor Marek Leyk, dyrektor Kancelarii Sejmiku. Do pierwszego przetargu wpłynęły tylko dwie oferty, jedna z przyczyn formalnych została odrzucona, a kiedy został na placu boju jeden oferent, ponownie przystąpiliśmy do przetargu. Wybraliśmy formę zaproszenia ofertowego, dzięki czemu mamy sprzęt ze średniej półki, ale dobrej jakości. Sejmik zakupił 30 laptopów firmy HP, po 4,3 tys. zł każdy i 20 drukarek (za 180 zł każda), bo takie zapotrzebowanie zgłosili radni. - Radni dostali sprzęt w użyczenie mówi pomysłodawca informatyzacji pracy radnych Miron Sycz, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Koszty eksploatacji, jak na przykład atrament do drukarek czy rachunki za internet, ponoszą samodzielnie. Każdy dostał też osobistą skrzynkę mailową, żeby maksymalnie uprościć przepływ informacji. Informatyzacja urzędów postępuje, prędzej czy później takich zakupów trzeba by było dokonać, poza tym obliczyliśmy, że inwestycja zwróci się po upływie około roku. Co miesiąc na sesję sejmiku każdy radny otrzymuje pakiet materiałów liczący od 150 do 300 stron A4. Jeżeli przemnożyć to przez trzydziestu radnych oraz kilkanaście kompletów, które są przygotowywane dla osób obsługujących sesje, daje to w sumie kilkanaście tysięcy stron, które trzeba wydrukować, bindować, wysłać itp. Od marca wszystkie materiały, także te związane z ich pracą w komisjach sejmiku, warmińsko-mazurscy radni otrzymują pocztą elektroniczną na swoje urzędowe adresy mailowe (imię.nazwisko@warmia.mazury.pl). Na te adresy zarówno mieszkańcy województwa jaki i dziennikarze będą mogli także wysyłać pytania do radnych. Sycz zapewnia, że gdy sejmik przeniesie się do nowej siedziby, a to ma nastąpić w przyszłym roku, będzie istniała możliwość, by przenośne komputery radnych na sesji mogły być połączone w sieć. Na razie jednak, podczas jutrzejszej sesji radni będą posługiwać się zarówno papierową jak i elektroniczną wersją projektów uchwał. * * * Program XXX sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego: - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia na rok 2005; - Podjęcie uchwały w sprawie określenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych samorządu województwa; - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie na lata 2004-2007; - Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005; - Podjecie uchwały w sprawie programu rozwoju bazy sportowej województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2005. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 15 marca 2005 roku, w sali nr 160 Urzędu Marszałkowskiego. Z poważaniem Gabinet Marszałka

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz