Obradowała Młodzieżowa Rada Miasta

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyn już za nami. Jej członkowie działać będą w mieście przez najbliższe 2 lata. Jakie są ich zadania?


- Chętnie wykorzystamy czas i zaangażowanie młodych ludzi w pracy samorządowej. Chcą wiele zrobić dla miasta i dla siebie -
mówi Jan Tandyrak, przewodniczący Rady Miasta Olsztyn.

Młodzieżowa Rada liczy 28 członków, ma swojego przewodniczącego - radną Paulinę Łoszewską oraz wiceprzewodniczącego - radnego Patryka Ciechanowskiego. Rada będzie organem doradczym. Młodzi ludzie w ratuszu będą dbać o to, by urzędnicy nie zapominali o interesach młodych olsztynian.  Wszelkich informacji o działalności młodzieżowej Rady będzie udzielać wybrany w tajnym głosowaniu rzecznik prasowy – radna Marcelina Szczerbowska.

Siedzibą Rady jest Urząd Miasta Olsztyn a funkcjonowanie Rady określają zapisy Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyn, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olsztyn.eu

Kadencja Rady trwa 2 lata, począwszy od pierwszego plenarnego posiedzenia nowej kadencji. Opiekunem Rady jest Paweł Papke Radny Rady Miasta.

Skład Rady:

1. Łoszewska Paulina Gimnazjum Nr 3
2. Domasiewicz Wanesa Gimnazjum Nr 5
3. Wilk Igor Gimnazjum Nr 6
4. Podhajski Ignacy Gimnazjum Nr 7
5. Koprzak Marta Gimnazjum Nr 11
6. Nasiłowska Blanka Gimnazjum Nr 12
7. Bigoszewska Paulina Gimnazjum Nr 13
8. Szczerbowska Marcelina Gimnazjum Nr 14
9. Więcek Marta Gimnazjum Nr 15
10. Bartkowska Agnieszka Technikum Nr 5 (ZSG)
11. Dryżałowska Adrianna Państwowe Liceum Plastyczne
12. Ciechanowski Patryk Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych
13.Rosielewski Łukasz Zespół Szkół Elektronicznych -Telekomunikacyjnych
14. Barczycki Daniel Zespół Szkół Budowlanych
15. Kuskowski Barnaba Zespół Szkół Ekonomicznych
16. Bekiesza Aleksandra Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
17. Zawadzki Alan Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
18. Szok Bartłomie Zespół Szkół Samochodowych
19. Szpara Kinga Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
20. Romanowska Agata II Liceum Ogólnokształcące
21. Taraszkiewicz Kinga III Liceum Ogólnokształcace
22. Grabysa Michał V Liceum Ogólnokształcące
23. Wawrzyniak Tomasz VI Liceum Ogólnokształcące
24. Koncka Klaudia IX Liceum Ogólnokształcące (ZSO Nr 3)
25. Mieczkowska Ewa X Liceum Ogólnokształcące (ZS O Nr 5)
26. Kowalewicz Marcin XI Liceum Ogólnokształcące
27. Koronowski Kamil XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie
28. Reiss Wojciech Społeczne Gimnazjum 101

Źródło: UM Olsztyn/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz