Nowe środki dla organizacji

Do 13 maja organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur mogą składać oferty o dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania samorządu województwa. Pula środków do rozdysponowania to niemal 60 tysięcy złotych.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu zarówno edukacji i promocji zdrowia publicznego, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, rozwoju turystyki jak, działań na rzecz integracji europejskiej, ochrony praw konsumentów jak również kultury i ekologii.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 tysięcy złotych. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wkładów własnych do projektów o znaczeniu regionalnym.

- Organizacje pozarządowe sprawdzają się w roli animatorów inicjatyw społecznych i kulturalnych, dlatego rokrocznie samorząd województwa przeznacza środki na dofinansowanie ich działalności – podkreśla Jacek Protas, Marszałek województwa.

Źródło: Urząd Marszałkowski/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz