Na Warmii i Mazurach wkrótce będą nowe drogi. Na jakim etapie są prace?

Na Warmii i Mazurach wkrótce będą nowe drogi. Na jakim etapie są prace?
Dorga S5 wkrótce zostanie rozbudowana
Fot. GDDKiA Olsztyn

Obecnie na Warmii i Mazurach realizowane są dwie duże inwestycje drogowe. Obecnie trwają prace nad dokumentacją dróg ekspresowych S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk i S5 Ostróda - Nowe Marzy.

S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S16 GDDKiA w Olsztynie planuje złożyć w 2021 roku

20 października br. został zatwierdzony protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w sprawie przyjęcia Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R etap I) dla budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla tej inwestycji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie początkowo planowała złożyć wniosek w październiku, ale konieczność wprowadzenia w materiałach do wniosku o DŚU korekt wynikających z uwag zawartych w protokole KOPI przesuwa ten termin na początek przyszłego roku.

Rekomendowany wariant

Komisja postanowiła przyjąć przedłożoną dokumentację oraz zarekomendować do realizacji wariant B. Uzyskał on najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości 77,47 km.

Szczegółowy projekt techniczny - kolejny etap

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji środowiskowej oznacza możliwość realizacji drogi w przebiegu wnioskowanym przez inwestora, przy zachowaniu uwarunkowań w zakresie oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a następnie eksploatacji. Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego realizowanego jako II etap rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R etap II). Projekt techniczny zawiera rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonywane są także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy.

S5 Ostróda - Nowe Marzy

Studium korytarzowe

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn - Ełk) a S5 (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław). Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz dogodne połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej istniejącą drogą S5 z Poznaniem i Wrocławiem. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęliśmy od Studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace są już zakończone. Studium korytarzowe jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, którego celem jest wybór wariantu inwestycyjnego, tj. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Cztery korytarze S5

W Studium korytarzowym wskazaliśmy do dalszych analiz cztery korytarze o szerokości kilku kilometrów.

Korytarz 1

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński. Jego długość to 89,9 km i przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,1 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w nowoprojektowanym węźle Sarnowo. 

Korytarz 2

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, grudziądzki. Jego długość to 90,9 km i również przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,2 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz.

Korytarz 3

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, grudziądzki oraz miasto Grudziądz. Jego długość to 86,9 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz.

Korytarz 4

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 102,2 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 7,2 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Nowe Marzy.

Korytarz 4 - alternatywne zakończenie Korytarza 4 w węźle Warlubie

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 99,3 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6,8 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Warlubie.

Efekty prac przedstawiciele GDDKiA samorządom na spotkaniu 7 października br. Do 7 listopada mogły one przekazywać swoje uwagi i opinie na temat korytarzy Zostaną one przekazane wraz z opinią autorom opracowania. Po akceptacji zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji w zakresie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Program budowy 100 obwodnic

Na Warmii i Mazurach w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic przygotowywanych jest pięć inwestycji. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Cztery z tych zadań znajduje się w fazie przygotowawczej. Dla obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskano w październiku br. decyzję środowiskową. Oznacza to, że wkrótce GDDKiA będzie mogła przystąpić do prac nad II etapem STEŚ-R.

Po unieważnieniu przetargów na dokumentację obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza do Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęły żadne odwołania. Przygotowujemy teraz kolejne przetargi na dokumentację dla tych zadań. Opracowaliśmy już materiały przetargowe i po uzgodnieniu warunków i kryteriów ponownie ogłosimy przetargi.

Wczoraj (16 listopada) olsztyński oddział GDDKiA rozstrzygnął przetarg na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Jeśli nie będzie odwołań, w grudniu będzie można podpisać umowę z wykonawcą.

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej znajdują się również zadania w zakresie modernizacji istniejącej sieci drogowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 tony na oś.

Rozbudowa drogi krajowej nr 65

Inwestycja polega na rozbudowie siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 o łącznej długości 59,1 km. Celem inwestycji jest dostosowanie nawierzchni drogi do nośności 11,5 t/oś oraz poprawa bezpieczeństwa. Przygotowywana jest dokumentacja dla następujących odcinków:

- drogowe przejście graniczne Gołdap - początek obwodnicy Gołdapi,

- Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka,

- Olecko - Gąski,

- Gąski - Ełk,

- droga krajowa nr 65 w Ełku na ul. Przemysłowej i ul. Grajewskiej,

- Ełk - Nowa Wieś Ełcka,

- Nowa Wieś Ełcka - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Przebudowa skrzyżowań

GDDKiA w celu poprawienia bezpieczeństwa zamierza przebudować trzy skrzyżowania: skrzyżowanie obwodnicy Olecka (DK65) z drogą wojewódzką nr 655 skrzyżowanie drogi krajowej nr 51 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Dywity, skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Rożental.

Dla rond w Olecku i Rożentalu przygotowywane są obecnie projekty budowlane i wykonawcze. Natomiast dokumentacja projektowa ronda koło Dywit jest na ukończeniu. Drogowcy żłożyli już wniosek o wydanie decyzji ZRID. Przetarg na budowę ma być ogłoszony w lutym 2021 roku.

Pozostałe odcinki dróg przygotowywane do rozbudowy

W przygotowaniu jest również dokumentacja projektowa dla następujących zadań:

- rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo - Jegłownik,

- rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Dobrym Mieście,

- rozbudowa drogi krajowej nr 51 wraz z budową chodnika na odcinku Smolajny - Kosyń,

- rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Komentarze (6)

Dodaj swój komentarz

 • Ollo 2020-11-17 22:12:26 188.146.*.*
  Robią obwodnice Smolajn a unieważnili przetarg na dokumentacje północnej obwodnicy Olsztyna .... to jest q... GRANDA! To samo w Szczytnie! GDDKiA czekamy na prawdziwe duże przetargi a nie plotki
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 6 0
 • No słabe to... 2020-11-17 20:29:58 88.156.*.*
  Wszystko co jest realizowane aktualnie przez GDDKiA z Olsztyna to jakieś drobnostki... Tu niecałe dwa kilometry, tu jakieś małe rondo (nota bene rondo do Dywit przygotowywane jest już bodajże 3 rok...) tu jakiś chodniczek. A nam brakuje PRAWDZIWYCH INWESTYCJI W REGIONIE: S16 do Ełku, S5 do A1, kompletna modernizacja DK53 (co najmniej do Szczytna), DK 51 (co najmniej do Lidzbarka warmińskiego) dokończenie DK16 do Ostródy )odcinek Gietrzwałd-Ostróda), budowa północnej obwodnicy Olsztyna (te ciągłe unieważnianie przetargów na koncepcje to zwykłe przeciąganie). WARMIA I MAZURY DOSTAJĄ OCHŁAPY, a prawdziwe drogi buduje się w innych częściach kraju. Nawet olsztyńska GDDKiA buduje S7 w województwie mazowieckim. No słabe to...
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 12 0
 • No ten tego 2020-11-17 19:49:55 77.115.*.*
  Kiedy północna Olsztyna
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 8 0
 • Góral 2020-11-17 17:48:23 159.205.*.*
  Czy Gołdap i Gołdapia to dwie różne miejscowości ?
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 6 0