Na co zwracać uwagę zakładając lokaty terminowe?

Na co zwracać uwagę zakładając lokaty terminowe?
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Materiał Partnera

Choć lokata terminowa należy do najprostszych produktów bankowych, to i tak wiąże się z nią wiele czynników, które należy przeanalizować zanim podejmie się decyzję o powierzeniu bankowi swoich oszczędności. Jednym z najważniejszych jest czas trwania lokaty, gdyż utrzymanie depozytu przez okres umowny warunkuje na ogół otrzymanie odsetek.

Zacznijmy od określenia, że lokata bankowa, to produkt, którego istotą jest powierzenie instytucji finansowej przez klienta jego oszczędności na pewien czas. Może to być tylko dzień, ale i kilka lat. W zamian za to właściciel pieniędzy otrzymuje odsetki, których wysokość każdorazowo określona jest w umowie łączącej obie strony. W przypadku większości lokat bankowych są one wypłacane tylko wtedy, gdy lokata nie zostanie zerwana przed terminem.

Wyjątkiem od tej reguły są lokaty progresywne. Ich oprocentowanie zmienia się w trakcie trwania depozytu – na początku jest najniższe, pod koniec – najwyższe (właśnie nim banki kuszą klientów). Przy czym dla osób, które nie zamierzają wypłacać pieniędzy przed jej zakończeniem, najważniejsze jest oprocentowanie średnie w skali roku.

Krótszy lub dłuższy okres

Jak wspomnieliśmy, najbardziej charakterystyczną cechą lokaty jest „zamrożenie” pieniędzy na pewien czas. Biorąc pod uwagę długość trwania depozytu wyróżnia się lokaty krótkoterminowe (do 5 miesięcy), średnioterminowe (trwające od 6 do 11 miesięcy) i długoterminowe (powyżej 12 miesięcy). Wypłata odsetek odbywa się na koniec okresu umownego na wskazany przez klienta rachunek osobisty, ale w przypadku lokat wielomiesięcznych zdarzają się produkty, których posiadacze otrzymują odsetki okresowo, np. co kwartał lub co rok.

Stałe lub zmienne oprocentowanie

Kolejna ważna cecha lokat terminowych to oprocentowanie – stałe w całym okresie ich trwania lub zmienne. To drugie najczęściej określane jest w oparciu o współczynnik WIBOR i obowiązuje w ściśle określonych okresach. Wszystkie informacje na temat zasad ustalania i komunikowania wysokości oprocentowania zmiennego zawarte są w umowie lokaty.

Lokaty bankowe – co jeszcze warto przemyśleć?

Widząc atrakcyjne oprocentowanie lokaty należy spokojnie spojrzeć na inne warunki. Może się okazać, że są one dostępne tylko dla nowych klientów (rozumianych jako osoby, które nie mają w danym banku konta osobistego i zgodzą się je założyć lub nie posiadają żadnych związków z tą konkretną instytucją finansową). Inna opcja – korzystnym oprocentowaniem objęte są tylko nowe środki (będące nadwyżką ponad saldo na rachunkach klienta we wskazanym dniu).

Bywa, że chcąc uzyskać bonusowe odsetki trzeba założyć lokatę w ściśle określony sposób (np. w bankowości elektronicznej, albo jeszcze precyzyjniej – w aplikacji mobilnej), czy też skorzystać z dodatkowych produktów (np. konta osobistego lub karty kredytowej).

Kolejny ważny czynnik to kwota lokaty. Banki niekiedy określają minimalną i maksymalną kwotę depozytów, zwłaszcza tych z promocyjnym oprocentowaniem.

Pamiętajmy, że środki klienta zgromadzone w jednym banku objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro (ok. 440 tys. zł). Posiadając wyższe oszczędności, warto je podzielić między kilka instytucji. Jest to trochę kłopotliwe, ale daje pewność, że w razie kłopotów banku odzyskamy pieniądze w całości i na dodatek szybko.

Korzystne lokaty – gdzie je znaleźć?

Najlepsze lokaty bankowe nie są wcale dostępne dla wybrańców. Może z nich skorzystać każdy, kto wie gdzie ich szukać, jaką kwotę chce ulokować i na jaki czas. Dobry wybór to lokaty terminowe na NajlepszeLokaty.pl. Depozyty prezentowane na tym portalu można segregować według różnych kryteriów (m.in. czas trwania, wysokość oszczędności, bank) i w ten sposób dopasować je do własnych preferencji i sytuacji.

Przemyślany wybór

Podkreślmy, że wybierając lokatę terminową nie możemy działać pochopnie, patrzeć tylko na wysokość oprocentowania proponowanego przez instytucję finansową.

Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak długo nie będziemy potrzebowali pieniędzy, które chcemy ulokować, gdyż odsetki otrzymamy tylko wtedy, gdy dotrwamy do końca umowy.

Po drugie, należy zwrócić uwagę na warunki, które wiążą się z możliwością otrzymania atrakcyjnego oprocentowania. Pół biedy, gdy nie spełnimy kryterium nowego klienta lub nowych środków i otrzymamy odsetki standardowe, a nie bonusowe. Gorzej, gdy podpiszemy umowę o wymagane produkty dodatkowe, lecz nie zrealizujemy związanych z nimi warunków i poniesiemy opłaty, które zniwelują lub wręcz przewyższą zysk z oszczędności.

Jak widać, choć lokaty bankowe nie są skomplikowany produktem, to rozważając skorzystanie z nich jest o czym myśleć, jest kilka czynników, na które należy zwrócić uwagę.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz