Kajakiem do Obwodu po raz siódmy

- Cały czas dążymy do tego, aby polsko-rosyjska granica nie dzieliła, ale była szansą dla nas i Rosjan do rozwoju wzajemnych kontaktów, w tym przede wszystkim gospodarczych, a turystyka to ważna gałąź naszego „przemysłu” – mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

W czwartek rusza VII już międzynarodowy spływ kajakowy ze Stopek w województwie warmińsko-mazurskim do Prawdinska w Obwodzie Kaliningradzkim. Pierwszy historyczny spływ Łyną, z Olsztyna do Kaliningradu, zorganizowali olsztyńscy studenci kilkanaście lat temu. Największą trudnością było wtedy dogranie odprawy granicznej. Władze Obwodu Kaliningradzkiego po długich negocjacjach zgodziły się w końcu na zorganizowanie odprawy celnej na rzece Łynie. W 2000 roku promocją trasy spływu Łyną do Obwodu zajął się Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. - To piękna trasa o niezwykłych walorach krajobrazowych i trochę szkoda, że tak słabo wykorzystywana turystycznie dodaje Miron Sycz, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, komandor spływu. Jednak z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania tą formą wypoczynku. Nadal jednak przeszkodą jest kwestia odprawy granicznej. Ale nasz spływ to symboliczny element naszej współpracy z Obwodem Kaliningradzkim. Wiele zależy od wielkiej polityki na linii Warszawa-Moskwa, ale na szczęście nie wszystko. Relacje między województwem warmińsko-mazurskim są bardzo dobre, współpraca rozwija się z roku na rok, także w tej najbardziej wymiernej sferze, czyli w gospodarce. 26 czerwca 2007 roku temat ten był przedmiotem debaty na forum Sejmiku. Wierzę, że wnioski z debaty będą przydatne w likwidacji barier i w większym wsparciu naszego biznesu przez władze województwa. I właśnie kwestii uruchomienia sezonowych, turystycznych przejść granicznych pomiędzy Warmią i Mazurami oraz Obwodem Kaliningradzkim poświęcone były rozmowy przedstawicieli władz państwowych i samorządowych obu krajów prowadzone przy okazji tego spływu. - W imieniu naszych samorządów podpiszemy także wspólny apel do władz polskich i rosyjskich o przywrócenie ruchu przygranicznego mówi Mirosn Sycz. Niestety kwestie przejść granicznych to zagadnienia, którymi zajmują się przedstawiciele administracji rządowej w Warszawie i Moskwie, stąd decyzje nie zapadają szybko. Pamiętać należy też, że od 1 maja 2004 r. granica województwa z Obwodem to zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Z poważaniem Gabinet Marszałka PS. Dziennikarzy chętnych wziąć udział w spływie lub uczestniczyć w jego uroczystym rozpoczęciu w Stopkach prosimy o kontakt z Gabinetem Marszałka: tel. 0-89 521 91 45, 607 338 303, mail: gabinet_marszalka@wp.pl

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz