Jesteś studentem i pobierasz rentę rodzinną? Sprawdź, ile możesz dorobić

Jesteś studentem i pobierasz rentę rodzinną? Sprawdź, ile możesz dorobić
Studencki, którzy pobierają rentę rodzinną muszą pilnować, aby nie przekroczyć progów, by świadczenie nie było mniejsze lub nie zostało zawieszone
Fot. Pixabay.com

Wakacje to okres, gdy wielu studentów chce zarobić dodatkowe pieniądze, podejmując prace sezonowe, których latem nie brakuje. Jednak osoby, które pobierają rentę rodzinną muszą pilnować, aby nie przekroczyć progów, aby świadczenie nie było mniejsze lub nie zostało zawieszone.

Uczniowie i studenci uprawnieni do renty rodzinnej mogą podejmować zatrudnienie i osiągać z tego tytułu przychody. Muszą jednak pilnować, aby nie przekroczyć progów, które powodują zmniejszenie świadczenia a nawet jego zawieszenie.

ZUS zawiesi prawo do renty, jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130 proc. tego wynagrodzenia, rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 czerwca obowiązują nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów.

Kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obecnie wynosi 3732,10 zł brutto. Natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. tego wynagrodzenia to 6931 zł brutto. Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10 zł brutto miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10 zł brutto do 6931 zł brutto miesięcznie spowoduje zmniejszenie wypłacanej renty o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi 527,35 zł, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba.

Przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931 zł miesięcznie spowoduje zawieszenie wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

- Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to po przekroczeniu limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody. Uczniowie, którzy pobierają renty rodzinne muszą zawiadomić ZUS o każdym fakcie, który ma wpływ na wysokość przyznanego świadczenia lub prawo do wypłaty – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy w województwie warmińsko-mazurskim.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz