Jak w Olsztynie wygląda kontrola kierowców komunikacji miejskiej w zakresie alkoholu i narkotyków? ZDZiT publikuje oświadczenia

Jak w Olsztynie wygląda kontrola kierowców komunikacji miejskiej w zakresie alkoholu i narkotyków? ZDZiT publikuje oświadczenia
Strefa wyłączona z użytkowania w miejskich autobusach
Fot. Artur Szczepański / Olsztyn.com.pl

Nie cichną echa wypadku w Warszawie z udziałem autobusu komunikacji miejskiej. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie opublikował oświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz konsorcjum Meteor i Irex-3, w których wyjaśnia, jak wygląda kontrola kierowców transportu publicznego w Olsztynie.

ZDZiT opublikował oświadczenia operatorów świadczących usługi w ramach umów zawartych z gminą Olsztyn. W komunikatach zawarto informację na temat profilaktyki w zakresie spożywania alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych wśród kierowców transportu publicznego. Poniżej publikujemy ich pełną treść.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie:

„MPK sp. z o.o. w Olsztynie stanowczo i jednoznacznie zaprzecza tezie o braku procedur dotyczących profilaktyki w zakresie alkoholu i środków psychoaktywnych.

MPK sp. z o.o. Olsztyn dba o komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Wewnętrzne przepisy precyzyjnie definiują potencjalne zagrożenia związane z alkoholem i środkami psychoaktywnymi. Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Pracy i instrukcjami dla nadzoru opracowanymi w tym zakresie na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz opinią UODO, każdy pracownik stawiający się w firmie musi być wypoczęty i nie może być po użyciu alkoholu czy narkotyków. Przed podjęciem pracy przechodzi odprawę. Wówczas jego stan psychofizyczny oceniany jest przez bezpośredniego przełożonego. Dyspozytorzy MPK przeszli przeszkolenie w zakresie rozpoznawania objawów po spożyciu alkoholu i narkotyków. W przypadku podejrzenia, że motorniczy lub kierowca może być nietrzeźwy wówczas dyspozytor, za zgodą pracownika, przeprowadza badanie alkomatem, a jeśli zachodzi potrzeba wzywa uprawnione do kontroli służby (policja). Kontrole pracowników, w dowolnym momencie (na przykład po zgłoszeniu pasażera), na bieżąco przeprowadza Nadzór Ruchu MPK Olsztyn i Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu - organizatora transportu zbiorowego w Olsztynie. Motorniczowie i kierowcy odbywają regularnie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przewozów.

Dbałość o bezpieczeństwo w przewozach komunikacji miejskiej jest priorytetem w działalności MPK Olsztyn dowodem czego jest o wielu lat brak zdarzeń związanych z alkoholem lub narkotykami.”

Konsorcjum: 1) Meteor Sp. z o.o. 2) Irex-3 Sp. z o.o.:

„Oświadczamy, że w Firmie Irex-3 codziennie, każdorazowo przed wyjazdem autobusów na linie kierowcy są poddawani kontroli trzeźwości alkomatem. Dodatkowo kierowcy są poddawani wzrokowej ocenie przez dyspozytora pod względem ewentualnego podejrzanego zachowania odbiegającego od normy (pobudzenie, rozszerzone źrenice).”

Dodatkowo rzecznik ZDZiT poinformował, że od wielu lat u żadnego z kierowców nie stwierdzono stosowania substancji zabronionych.

- W trakcie swoich bieżących kontroli prowadzonych od 2012 roku, ani razu nie stwierdzono niedyspozycji czy wręcz stosowania niedozwolonych środków przez kierowców i motorniczych. Nasi inspektorzy wchodzą średnio około 3 tys. razy w roku do pojazdów olsztyńskiego transportu zbiorowego kontrolując u kierowców i motorniczych zarówno posiadanie wymaganych dokumentów, obowiązek wywieszenia numeru służbowego, jak również ich wiedzę oraz ubiór – wyjaśnił Michał Koronowski.

Komentarze (2)

Dodaj swój komentarz

  • ~xyz 2020-07-02 18:01:09 188.146.*.*
    Panie Koronowski! Do pojazdów komunikacji zbiorowej nie wchodzą żądni inspektorzy. Co najwyżej referenci z brakami w wyszkoleniu. Zwłaszcza ten "złotowłosy".
    Odpowiedz Oceń: 8 0 Zgłoś treść
  • ArkadiuszGit 2020-07-02 16:36:06 84.17.*.*
    Następna nagonka będą teraz wałkować temat aż do zarzygania nic w tym mieście się nie dzieje nuuuda i nie ma o czym pisać.
    Odpowiedz Oceń: 9 0 Zgłoś treść